Nasdaq Tallinn ja Nasdaq CSD Eesti filiaal on juhtivad Eesti väärtpaberituru ettevõtted, millede kaudu toimub väärtpaberitega kauplemiseks vajaliku keskkonna haldamine, väärtpaberitehingute arveldamine, ettevõtete noteerimine ja väärtpaberite keskregistri pidamine.


Nasdaq Tallinn

Nasdaq Tallinna börs on ainus reguleeritud väärtpaberite järelturg Eestis. Börs viib kokku raha paigutavad investorid, täiendavat kapitali kaasata soovivad ettevõtted ning börsi liikmed, kes vahendavad investorite väärtpaberitehinguid ühtses elektroonilises kauplemissüsteemis.

Nasdaq Tallinna börs kasutab Põhja- ja Baltimaade kauplemisplatvorme INET Nordic ja Genium INET, kuhu lisaks Tallinnale on ühendatud veel kuue riigi börsid: Soome, Rootsi, Taani, Island, Läti ja Leedu.

2005. a. juulis võeti Nasdaq Tallinna börsil kasutusele rahvusvaheline ettevõtete klassifitseerimise standard GICS (Global Industry Classification Standard), mis asendati 2012. a. veebruaris ICB standardiga (Industry Classification Benchmark). Ühiste standardite kasutuselevõtt on osa Balti ja Põhjamaade väärtpaberiturgude ühtlustamisest ning see lihtsustab oluliselt noteeritud ettevõtete rahvusvahelist võrdlemist.

Aktsionäride struktuur

Nasdaq Tallinn AS ja Nasdaq CSD SE Eesti filiaal kuuluvad Nasdaq, Inc. kontserni. Nasdaq Tallinn AS-i 100% omanik on Nasdaq Nordic (Nasdaq Inc. poolt kontrollitav äriühing) ning Nasdaq CSD SE Eesti filiaali 100% omanik on Nasdaq CSD SE (mille 100% omanik on Nasdaq Nordic).

Põhikiri