Kapitaliturgude arendamine ja raha kaasamise lihtsustamine ettevõtete jaoks on Balti riikide jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Majandus kasvab üksnes siis, kui kohalikud ettevõtted suurendavad oma võimet luua lisandväärtust.

See tähendab tootearendust, suurema arvu töötajate palkamist, tootmisvõimsusesse investeerimist ja uutele turgudele sisenemist – kõik see on võimalik ainult juhul, kui ettevõtted suudavad sellise kasvu rahastamiseks lisakapitali leida. Avalik kapitaliturg on Balti regioonis hetkel üsna piiratud, ent olukorra parandamiseks on võimalik palju ära teha.

Regionaalse kapitalituru potentsiaali tuleb palju rohkem rakendada, et tuua rahastamisvõimalused kohalike ettevõteteni. Eesmärgiga koostada olukorra üksikasjalikum analüüs ja loetelu IPO-keskkonna parandamise võimalike meetmete kohta Balti regioonis, kaasasid Nasdaqi Balti börsid ettevõtlus- ja investorkogukondade esindajad laiaulatuslikku arutellu.

Arutelust kasvas välja analüüs ja hulk tegevusettepanekuid, mille kohta saate lugeda allolevast raportist.

Kavandatavate meetmete loeteluga tutvudes on oluline meeles pidada, et piirkondliku kapitalituru tõeliseks elavdamiseks on vaja enamat kui vaid mõne eraldiseisva ja suhteliselt pehme meetme rakendamist. Käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks on vaja tegevusi, mis on jõulised ja pikaajalised ning toetavad turul samaaegselt ja koordineeritult nii nõudlust kui pakkumist. Käesoleva aruande eesmärgiks on anda suunised reaalseteks sammudeks, mis aitavad juhtida Baltimaade IPO-turu tagasi kasvuteele – koos kõigi kaasnevate kasuteguritega kohalikule majandusele.

Täismahus raportit saate lugeda siit.