Tõhusa ühingujuhtimise raamistiku olemasolu ettevõtetes muutub üha olulisemaks, kuna hästi juhitud ettevõtted on suurema tõenäosusega konkurentsivõimelisemad ja pikaajaliselt jätkusuutlikumad. Hea ühingujuhtimise tava eesmärk on sõnastada põhimõtted, mida börsiettevõtted peaksid järgima ning mis põhinevad ettevõtete läbipaistvusel, usalduväärsusel ning pikaajalisel jätkusuutlikkusel. Tavad loovad standardid ja tõstavad esile ettevõtete parimad praktikad, mis toetavad neid püüdlusel säilitada js kasvatada investorite usaldust ettevõtte vastu, olla tulemuslikum ja seeläbi panustada kasvu, stabiilsusesse ning pikaajaliste investeeringute tegemisse.

Nasdaq Balti börsid koostasid ülevaate Balti börsiettevõtete juhtimispraktikatest 2015. aastal. Läbiviidud analüüsi eesmärk on anda ülevaade ja hinnata Balti reguleeritud turul kaubeldavate ettevõtete vastavust ühingujuhtimise tavas sätestatud soovitustele. Tegu on esimese ühingujuhtimise teemalise raportiga, mis sisaldab infot kõigi kolme Balti riigi kohta. Just seepärast keskendume raportis neile soovitustele, mis on kolme riigi puhul võrreldavad. Eesmärgiga lisada rahvusvahelist vaadet, uurime analüüsis ka teisi juhtimisküsimusi, nagu näiteks juhtkonnaliikmete sooline jagunemine ettevõtetes.

Täismahus raportit saate lugeda siit (NB! praegu ainult inglise keeles).