Üliõpilastööde konkursi eesmärk on suurendada huvi Balti kapitaliturgude uurimise vastu, julgustada üliõpilasi uurima ja analüüsima regionaalse turu dünaamikat ja arengut, väärtpaberituru tähtsust kohaliku majanduse arengus ja ettevõtete rahastamisel.

Parimaid töid premeerime rahalise auhinnaga:

I koht – 1000 eurot

II koht – 500 eurot

III koht – 250 eurot

Töid hindab akadeemikutest ja börsispetsialistidest koosnev žürii.

Lähenemisnurga osas on konkurss piirangutest vaba, mis tähendab, et töös võib olla uuritud väärtpaberiturge ja nende toimimist mis tahes valdkonna spetsiifikast lähtudes (ajalugu, psühholoogia, juura, matemaatika, informaatika, investorharidus, turuarendus, meedia jm).

Konkursil osalemise tingimused:

• töö peab vastama nii sisult kui vormilt traditsioonilistele bakalaureuse– või magistritöö nõuetele

• töö peab olema kirjutatud Eesti või Balti väärtpaberituru teemal

• töö peab olema kaitstud 2017. või 2018. aastal

• töö peab olema kas eesti- või ingliskeelne (või kui töö esitatakse Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse börsile, siis vastavalt kas läti- või leedukeelne)

• töö peab olema saadetud meiliaadressile tallinn@nasdaq.com hiljemalt 31. oktoobril 2018