Bakalaureuse- ja magistritöö soovituslikud teemasuunised. Läbivaks teemavaldkonnaks on väärtpaberiturg.

 

Meedia

 
• Börsiettevõtete (juhtide) suhted meediaga
 
• Majandusajakirjandus Eestis ja turumanipulatsiooni ilmingud
 
• Meedia mõju ettevõtte hinnale/väärtusele ja börsi (börsiettevõtete) mainele
 
• Avaliku ettevõtte võimalused ja piirangud (miks noteerida ettevõte börsil, pehmed väärtused)
 
• Investeerimispettuste kajastamine meedias
 

Juura

 
• Turukuritarvituse direktiiv (MAD), Eesti ajakirjandus ja börsiettevõtted
 
• MiFID-finantsinstrumentide turgude direktiivi mõjud Balti börsidele
 
• Rahvusvaheliste regulatsioonide (MiFIDi / Reg NMS) mõjud investeerimispankadele, börsidele
 
• Tulumaksuvabastuse kehtestamise skeemid, võimalikkus ja mõju riigi maksutuludele
 
• Väärtpaberiturualase seadusandluse ebakohad ja puudujäägid
 
• Piiriülese väärtpaberikäibe regulatiivse reformi põhiküsimused – kitsaskohad Eesti õiguses
 
• Väärtpaberituru järelevalve – võrdlev ülevaade turu korraldaja ja pädeva järelevalveasutuse rollijaotusest ja pädevustest Euroopa Liidus
 
• CSD Regulation: mõju väärtpaberite registripidamise ja väärtpaberiarvelduse korraldusele Eestis ja Euroopa Liidus
 

Ajalugu

 
• Tallinna Börsi lähiajalugu (1996 – …)
 
• Eesti Väärtpaberituru ajalugu ja tulevik
 

Psühholoogia

 
• Investorite ebaratsionaalse käitumise põhjused
 
• Vangi dilemma suurte kogustega kauplemisel
 
• Efektiivse turu hüpotees vs mulliteooria
 
• Investeerimispettuste skeemid ja psühholoogia
 

Matemaatika/informaatika

 
• Automatiseeritud kauplemissüsteemid
 
• Automatiseeritud kauplemisalgoritmid
 
• Suurtele kogustele orienteeritud kauplemissüsteemid / -mudelid (Liquidnet, Pipeline jt)
 
• Intra-day price determination. Intra-day quantity determination
 

Investorharidus

 
• Eestlaste investeerimisharjumused, teadmised, huvi ja valmisolek
 
• Pensionisüsteem – teerajaja investeerimisharjumuse tekkele
 
• Eesti investori profiil ja trendid
 
• Börsibuumid ja -krahhid Eesti näitel. Investorite teadlikkus buumidest
 
• Investeerimisinstrumentide analüüs. Instrumentide sobivus investori profiilile
 
• Välisturgudele investeerimise võimalikkusest Eestis
 
• Eestlaste (tarbimis- ja) investeerimisharjumused
 
• Eesti investorite tulevikuootused
 

IPO – väärtpaberite esmane avalik pakkumine

 
• Alternatiivturg kui alternatiiv laenamisele
 
• IPOde kommunikatsioon
 
• Riigiettevõtted börsile – võimalused ja probleemid. Eestlaste hoiakud riigiettevõtete erastamise osas
 
• Potentsiaalsed börsiettevõtted. Reguleeritud turg ja alternatiivturg
 
• Kapitali kaasamine – pank vs börs
 

Turuarendus

 
• Tuletisinstrumentidega kauplemise võimalikkusest Balti väärtpaberiturul
 
• Väikeste (regionaalsete) börside tulevik
 
• Börside ühinemised ja ülevõtmised – ambitsioonid ja tegelikkus
 
• Võimalused likviidsuse ja kauplemisaktiivsuse suurendamiseks Balti börsidel
 
• Alternatiivsed kauplemiskohad – uudsete regulatiivsete ja tehniliste võimaluste kasutamine
 
• Kauplemissüsteemide investorkaitselahendused (trading safeguards)
 
• Väärtpaberite keskse laenamise korralduse (Securities Lending and Borrowing) vajalikkus ja mõju Balti väärtpaberiturgudel
 
• Üleeuroopalise väärtpaberiarveldussüsteemi Target2-Securities’e mõju väärtpaberitehingute käibele ja väärtpaberituru osalistele Baltikumis
 

Hea Ühingujuhtimise Tava

 
• Muutused organisatsioonis seoses Hea Ühingujuhtimise Tava täitmisega
 
• Hea Ühingujuhtimise Tava olulisus. Investori ja ettevõtja seisukoht
 

Muu

 
• Kõik ülejäänud valdkonnad ja teemad, mis kajastavad väärtpaberiturgudel toimuvat ja mille analüüsimine on huvitavaks lisandväärtuseks turul tegutsejatele