2016: Giedrė Petrošiūtė magistritöö

“An Assessment of Factors Influencing Corporate Governance Disclosure among Baltic and Scandinavian Listed Companies”

 

2015: Teele Talpsepa magistritöö

“The influence of education and other socioeconomic and trading related factors on the disposition effect on the Tallinn Stock Exchange”

 

2014: Laur Samliku magistritöö

Investorite käitumine NASDAQ OMX Tallinna börsil

 

2013: Kaspar Ojasoo magistritöö

Fundamentaalanalüüsil põhinev pikaajaline väärtusinvesteerimine langevatel aktsiaturgudel Kesk- ja Ida-Euroopa näitel

 

2012: Tuuli Sääritsa magistritöö

Kliendi väärtpaberite ja raha hoidmise põhimõtted

 

2011: Jaan Roosi magistritöö

Aktsiate esmaste avalike pakkumiste järgne hinnaefektiivsus Baltikumi börsidel

 

2010: Sander Pulleritsu magistritöö

Ankurdamisefekt Eesti aktsiaanalüütikute prognoosides

 

2009: Raili Koka bakalaureusetöö

Omakapitali kaasamine aktsiate esmase avaliku emissiooni teostamise abil Eestis alternatiivturu First North näitel

 

2008: Tiina Jürgensi bakalaureusetöö

Võlakirjade varaklass Eestis

 

2007: Erki Alase bakalaureusetöö

“Aktsiate avalik esmaemissioon – motiivid ja mõjud ettevõttele”

 

2007: Mart Veskimägi magistritöö

Efektiivse turu hüpoteesi empiiriline testimine Tallinna Börsil