Indeksid

Balti- ja Põhjamaades on Nasdaq grupi börsidel kasutusel ühtne indeksite struktuur. Ühtne struktuur muudab Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturgude võrdlemise lihtsamaks ja ülevaatlikumaks.

Nasdaq Balti indeksiperekonda kuuluvad kaubeldav indeks, võrdlusindeks, üldindeks ja sektoriindeksid.

Kõik indeksid arvutatakse ahelindeksina ning need annavad võrdluse eelmise kauplemispäeva hinnatasemega. Indeksid jälgivad indeksisse arvatud aktsiate summaarse turuväärtuse muutumist. 
 

Indeksite tüübid

– Tulususindeks (gross index – GI): Turu kogutootluse kajastamiseks reinvesteeritakse tulususindeksis dividendimaksed. Selleks muudetakse päeval (t) (dividendi ex-päeval) indeksi valemi nimetajas vastava väärtpaberi hinda (pi,t-1), lahutades sellest dividendimäära. Arvutuslikult reinvesteerib selline korrigeerimine väljamakstud dividendi kõigisse indeksisse arvatud väärtpaberitesse vastavalt nende osakaaludele indeksis.

– Hinnaindeks (price index – PI): Hinnaindeksis dividendimakseid ei reinvesteerita. Seega sõltub indeksi liikumine vaid aktsiahindade liikumisest. Hinna- ja tulususindeksi tootluste erinevus on võrdne indeksi dividenditootlusega.

– Osakaalupiiranguga indeks (capped index – CAP): Osakaalupiirangutega indeksis on iga väärtpaberi osakaal piiratud (vastavalt UCITS direktiivi 01/108/EC artiklis 22 sätestatule). Kui väärtpaberi osakaal ületab kehtestatud piirangu, vähendatakse seda lubatud piirini.
 

OMX Balti indeksiperekond

Nasdaq Balti indeksiperekond koosneb:

– kaubeldavast indeksist (OMX Baltic 10 Tradable), mis koosneb 10 Balti väärtpaberiturul kõige aktiivsemalt kaubeldud aktsiast. Indeksisse arvatud väärtpaberitel on väga hea likviidsus ning seetõttu sobib see indeks tuletisväärtpaberite alusvaraks. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluga korrigeeritud turuväärtustel. Indeksi koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.

– võrdlusindeksist (OMX Baltic Benchmark), mis koosneb suurimatest ja enim kaubeldud aktsiatest Balti väärtpaberiturul ning hõlmab kõiki sektoreid. Võrdlusindeks on turul valitsevate trendide indikaatoriks. Indeksi koosseisu korrigeeritakse vaid kaks korda aastas, mis vähendab investori tehingukulusid indeksiportfelli jäljendamisel. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluga korrigeeritud turuväärtusel, mis tähendab, et indeksi koosseisu on arvutatud ainult kaubeldav osa aktsiakapitalist.

– üldindeksitest (OMX Baltic All-Share, OMX Tallinn, OMX Riga, OMX Vilnius), mis koosneb nii Balti kui ka kohalike turgude Põhi- ja Lisanimekirja ettevõtete aktsiatest. Indeksid kajastavad hetkeolukorda ja muutusi igal konkreetsel turul või Balti väärtpaberiturul tervikuna.

– sektoriindeksitest (OMX Baltic Sector Indexes), mis põhinevad FTSE Group’i (FTSE) poolt välja töötatud Industry Classification Benchmark (ICB) tegevusalade neljatasandilisel klassifikatsioonil. Sektoriindeksid kajastavad konkreetses majandusharus valitsevaid trende ning võimaldavad samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid paremini võrrelda. Sektoriindeksid katavad Balti Põhi- ja Lisanimekirjas noteeritud aktsiaid. Indeksid arvutatakse iga ICB majandusharu ja tegevusala kohta eraldi.

Kõikide Nasdaq Balti indeksitega saate tutvuda meie Balti ja Põhjala veebilehtedel.