Baltimaade alternatiivturu First North nõustajaks saamiseks peab ettevõte täitma taotlusvormi, mis on saadaval meie kodulehel ja allkirjastama lepingu Nasdaq Tallinna, Riia või Vilniuse börsiga. Samuti peab nõustaja sõlmima lepingu iga ettevõttega, mille jaoks ta täidab nõustaja funktsiooni. Lisaks peab nõustaja täitma teatud nõudeid, et tagada kvaliteetsed teenused First North-i emitentidele.

Nõuded First North nõustajatele
 

1. Vähemalt kaks piisava kogemusega töötajat.

* Vähemalt kaheaastane kogemus sellistes valdkondades nagu konsultatsiooniteenused ettevõtete kapitalistruktuuri, strateegia, ettevõtete omandamise ja müügi osas või nendega seotud konsultatsiooniteenused

* Peab osalema börsi pakutaval koolitusseminaril First North-i reeglite ja nõudmiste kohta.
 

2. Töötada välja ettevõttesisesed kauplemiseeskirjad.

Tuleb sätestada, et nõustaja rollis olevatel isikutel ei lubata kaubelda nende poolt nõustatava emitendi aktsiatega.
 

3. Vältida huvide konflikti.

Tuleb välja töötada reeglid konfidentsiaalse teabega ümberkäimise kohta.
 

4. Dokumenteerida kogu asjakohane teave nõuetekohasel viisil.
 

5. Olla sõltumatu emitendist.

* Nõustaja või temaga seotud isikud ei või omada üle 10% nõustaja poolt nõustatava emitendi aktsiakapitalist

* Seoses poolaastaaruannete avaldamisega peab nõustaja esitama börsile andmeid oma osaluse kohta nende poolt nõustatavates ettevõtetes

* Nõustaja või nõustajat esindav isik ei või olla ametis nõustaja poolt nõustatavate emitentide juhatuses või nõukogus.

Taotlus alternatiivturu nõustaja staatuse omandamiseks

Kauplemiseeskirjad nõustajatele

Baltimaade alternatiivturu First North nõustajana kinnitatud ettevõttele ei või kuuluda üle 10 protsendi nõustaja poolt nõustatava ettevõtte aktsiatest või hääleõigustest. Seoses auditeerimata aasta- ja poolaastaaruannetega peavad nõustajad esitama börsile andmeid oma osaluse kohta nendes ettevõtetes, mida nad nõustavad. Ettevõtte nõustaja funktsioonis kaasatud töötajal ei lubata kaubelda selle ettevõtte aktsiatega.