Fondikeskuse veebileht on mugav abimees Eesti, Läti ja Leedu investeerimisfondide kohta informatsiooni saamiseks. Fondikeskus pakub põhjalikku teavet fondide üldandmete, investeeringute tulususte, tulumäärade ja riskitasemete kohta. Samuti saavad külastajad fonde ja nende sooritusi lihtsasti jälgida ja omavahel võrrelda.

Fondikeskuse nimekirjas olevaid erinevates valuutades fonde saab võrrelda kasutades valuutavahetajat.

Kõik nimekirjas olevad fondid on erinevate parameetrite – vara, valdusettevõtte, investeerimisregiooni ja fondi tüübi – alusel lihtsasti sorteeritavad.

Fondidesse investeerimisest huvitatu leiab fondikeskusest informatsiooni ka fondide juhtide, finantsaruannete, kulude ja tasude kohta ning saab lugeda fondide prospekte ja reglemente.

Lisaks on Fondikeskuses eraldi rubriik potentsiaalsetele investoritele (Fondi ABC), kust leiab informatsiooni fondid tüüpide ja fondiomaniku õiguste kohta, nõuandeid alustamiseks ja muud.

Fondikeskuse veebilehele saad siit.