Nasdaq Balti turg sisaldab Nasdaq Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt pakutavat, sh. Balti ühiseid väärtpaberinimekirju, ühiseid indekseid ning investorite lihtsustatud ligipääsu kõigile Baltimaades noteeritud või kaubeldavatele väärtpaberitele ühe Baltiüleselt kaupleva börsi liikme vahendusel.

Nasdaq Balti börside poolt korraldatud väärtpaberiturgude struktuur on alljärgnev:

Balti Reguleeritud turg

•    Balti aktsiad:
      o    Balti Põhinimekiri
      o    Balti Lisanimekiri
•    Balti Võlakirjade nimekiri
•    Balti Fondinimekiri

Alternatiivturg First North (Balti MTF)

 

Balti Reguleeritud turg

Balti Reguleeritud turg on peamine Nasdaq Balti börside poolt korraldatud väärtpaberiturg, mida reguleerivad EL direktiivid ning mis allub kohalike Finantsjärelevalve asutuste järelevalvele. Noteerimise ja kauplemisele võtmise nõuded põhinevad EL standarditel ja direktiividel ning on mõeldud eelkõige edukatele ja jätkusuutlikele ettevõtetele. Reguleeritud turu nõuded on rangemad kui alternatiivturul First North.

Balti Põhinimekiri

Balti Põhinimekirja on koondatud kõik kvaliteetettevõtted, kes on noteeritud Tallinna, Riia ja Vilniuse börsidel. Nimekirja kandmiseks peab ettevõte olema tegutsenud oma põhitegevusalal vähemalt 3 aastat, olema majanduslikult jätkusuutlik, omama turuväärtust vähemalt 4 milj. euro ulatuses, avalikustama teavet vastavalt rahvusvahelise finantsaruandluse standarditele ning avalikkuse hulka kuuluvate investorite omanduses peab olema vähemalt 25% aktsiatest (free float) või 10 miljoni euro väärtuses aktsiaid.

Balti Lisanimekiri

Balti Lisanimekiri koondab noteerimis vajadusega ettevõtteid, kes ei pea vastama rangetele kvantitatiivsetele nõuetele (avalikkuse käes olevate kaubeldavate aktsiate hulk, turukapitalisatsioon). Lisanimekirjas kaubeldavatele väärtpaberitele ja nende emitentidele ei seata nii kõrgeid nõudeid kui Balti Põhinimekirjas olevatele ettevõtetele.

Balti Võlakirjade nimekiri

Balti Võlakirjade nimekirja on koondatud Balti võlakirjainstrumendid, mis hõlmavad Läti ja Leedu riiklikke võlakirju ning erinevate tähtaegadega ettevõtete võlakirju ja hüpoteekobligatsioone. Võlakirjade noteerimine ja nendega tehingute tegemine on võimalik nii kohalikus (EUR, LTL) kui ka rahvusvahelises vääringus (USD ja RUB).

Balti Fondinimekiri

Balti Fondinimekiri koosneb investeerimisfondide osakutest või ühisinvesteerimisfondide aktsiatest, mis on noteeritud ja kaubeldavad Balti börsidel sarnaselt aktsiatega.

 

Alternatiivturg

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF – Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq gruppi kuuluvad börsid. Alternatiivturg ei ole  reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Alternatiivturul First North kaubeldavad ettevõtted on kohustatud järgima alternatiivturu First North reglementi, mitte reguleeritud turu ega börsi reglementi. Reguleeritud turu ja alternatiivturu erinevustega tutvumiseks tuleb klõpsata siia.