Kauplemispäeva struktuur aktsiaturu puhul

 

Kellaaeg

Kauplemisfaas

09:00 – ~10:00 Avaoksjoni eelne periood
~10:001 Avaoksjon
~10:00 – 15:55 Kauplemisperiood
15:55 – ~16:00 Sulgemisoksjoni eelne periood
~16:002 Sulgemisoksjon
16:00 – 16:30 Kauplemisjärgne periood
1 Avaoksjon toimub juhuvalikul valitud hetkel vahemikus 10:00:00 ja 10:00:05.
2 Sulgemisoksjon toimub juhuvalikul valitud hetkel vahemikus 15:59:30 ja 16:00:00.Kauplemisfaasid

1. Avaoksjoni eelne periood (ajavahemik 09:00 – ~10:00)

Avaoksjoni eelne periood on tehingutellimuste sisestamiseks, muutmiseks või tühistamiseks ning peale eelmist börsipäeva tehtud tehingute raporteerimiseks. Selles kauplemisfaasis ei kuvata tellimusraamatus infot tehingutellimuste põhiselt. Ajavahemikul 9:45-10:00 kuvatakse väärtpaberite tasakaaluhindu ning info uuendamine toimub reaalajas.

2. Avaoksjon (kell ~10:00)

Avaoksjon toimub ajavahemikus 10:00:00 kuni 10:00:05 ja tellimusraamatute juhuslikus järjekorras. Avaoksjoni käigus sobituvad tellimusraamatus tehingutellimused vastavalt tasakaaluhinnale. Tasakaaluhind tekib vaid juhul, kui tellimusraamatusse sisestatud ostu- ja müügitellimuste hinnad ristuvad või on üksteisega võrdsed. Kui ristuvate hindadega tehingutellimusi ei ole, siis oksjonil tehinguid ei toimu.

3. Kauplemisperiood (ajavahemik ~10:00 – 15:55)

Kauplemisperiood on periood tehingutellimuste kauplemissüsteemi sisestamiseks ja tehingute kokku leppimiseks. Tehinguid on võimalik kokku leppida kahel viisil:

  • Tehingute automaatne sobitamine – omavahel sobivad ostu- ja müügitellimused sobituvad kauplemissüsteemis automaatselt ise vastavalt nende hinna-, koguse- ja ajaprioriteedile.
  • Tehingud määratud vastaspoolega – määratud vastaspoolega tehinguid saab kauplemisperioodi jooksul teha hinnaga, mis mahub tehingu hetkeks väljakujunenud vastava väärtpaberi kaalutud keskmise ostu- ja müügitellimuste hinna vahele. Määratud vastaspoolega tehing lepitakse börsi liikmete vahel kokku süsteemiväliselt. Hiljemalt kolme minuti jooksul pärast tehingu sõlmimist sisestavad maaklerid toimunud tehingu kauplemissüsteemi.
4. Sulgemisoksjoni eelne periood (ajavahemik 15:55 – ~16:00)

Sulgemisoksjoni eelne periood on sulgemisoksjonile eelnev ajavahemik tehingutellimuste sisestamiseks, muutmiseks või tühistamiseks. Sel perioodil tehingutellimuste automaatset sobitamist ei toimu. Selles kauplemisfaasis ei kuvata tellimusraamatus infot tehingutellimuste põhiselt. Kell 15:55 hakatakse kuvama väärtpaberite tasakaaluhindu ning info uuendamine toimub reaalajas.

5. Sulgemisoksjon (kell ~16:00)

Sulgemisoksjoni käigus sobituvad tellimusraamatus tehingutellimused vastavalt tasakaaluhinnale. Tasakaaluhind tekib vaid juhul, kui tellimusraamatusse sisestatud ostu- ja müügitellimuste hinnad ristuvad või on üksteisega võrdsed. Kui ristuvate hindadega tehingutellimusi ei ole, siis oksjonil tehinguid ei toimu. Sulgemisoksjon toimub juhuslikult valitud hetkel ajavahemikus 15:59:30 kuni 16:00:00 ja tellimusraamatute juhuslikus järjekorras.

6. Kauplemisjärgne periood (ajavahemik 16:00 – 16:30)

Kauplemisjärgse perioodi jooksul on võimalik sooritada üksnes määratud vastaspoolega tehinguid ning tühistada varem sisestatud tehingutellimusi. Võrreldes kauplemisperioodi jooksul tehtavate määratud vastaspoolega tehingutega on selles faasis tehtavatel tehingutel hinnareeglid erinevad. Üldjuhul ei või tehingu hind olla väljaspool kauplemisperioodi lõpu kaalutud keskmist kursivahemikku.

Aktsiate ja fondiosakutega kauplemisel kasutatakse elektroonilist kauplemissüsteemi INET.


Kauplemispäeva struktuur võlakirjade ja kaubeldavate fondiosakute puhul

 

Aeg

Kauplemisfaas

10:00 – 16:00 Kauplemisperiood

Võlakirjadega saab kaubelda vahemikus 10:00 – 16:00. Kauplemisperioodil on võimalik tehingutellimusi sisestada, muuta, peatada ja tühistada. Võlakirjadega kauplemisel kasutatakse nii automaatset sobitamist kui tehinguid määratud vastaspoolega. Võlakirjade hindu kuvatakse kauplemissüsteemis protsendina nominaalist.

Kauplemiseelsel ega -järgsel perioodil ei ole võimalik tellimusi sisestada ega muuta, samuti määratud vastaspoolega tehinguid raporteerida.

Võlakirjadega kauplemiseks ning eriprotseduuride läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist kauplemissüsteemi Genium INET.