Börsi liikmed vastutavad kauplemise reeglitest lähtuvalt tehingute realiseerumise, kliiringu ja arveldamise eest.

Nasdaq Tallinna, Nasdaq Riia ja Nasdaq Vilniuse börsil tehtud tehingud arveldatakse Nasdaq CSD kolmest väärtpaberite arveldamise süsteemist ühes, st kas Eesti, Läti või Leedu arvelduste süsteemis. Väärtpaberi arveldussüsteemi valik sõltub sellest, millises süsteemis väärtpaber esialgselt registreeritud oli.

Lisaks peavad liikmed tagama, et nende arveldusagendil on piisavalt infot ja vahendeid arveldusinstruktsioonide edastamiseks Nasdaq CSD-sse kas läbi  börsitehingute arveldamise teenuse (Trade capture) ja/või muul viisil. Tehingute arveldamine toimub lähtudes Nasdaq CSD reeglitest.

Automaatselt sobitatud tehingute arveldamine toimub alati teisel päeval pärast tehingu sõlmimist (T+2), kus T tähendab tehingu sõlmimise päeva. Väärtpaberite omandiõigus läheb müüjalt üle ostjale arvelduspäeval. Börsil toimunud määratud vastaspoolega tehingute arveldused toimuvad samuti vaikimisi T+2 arveldustsükli alusel. Määratud vastaspoolega tehingute osapooled  võivad arveldusajaks määrata päeva vahemikus T+0 (k.a) kuni T+6 (k.a).

Täiendav informatsioon on kättesaadav siit:

Nasdaq CSD teenused