Kõigil kolmel Balti turul kauplemiseks peab maaklerettevõte olema kõigi kolme börsi liige. Balti ühise taotlusvormi ja menetlusprotseduuride abil soovivad Balti börsid piiriülese liikmelisuse taotlemise teha võimalikult lihtsaks.

Nasdaq Nordicu ja Balti börside liikmelisuse taotlusvorm

Lisaks tuleb liikmestaatuse taotlejal allkirjastada liikmeleping selle Balti börsiga, mille liikmeks saada soovitakse.

Nasdaq Tallinna liikmeleping
Nasdaq Riia liikmeleping
Nasdaq Vilniuse liikmeleping

Vastavalt iga väärtpaberituru seadusandluse nõuetele on siiski vajalik vastava väärtpaberituru järelevalveasutuse heakskiit. Samas, Euroopa Liidu liikmesriigis juba tegutseva investeerimisettevõtte liitumisprotsess eeldab ainult vastava riigi finantsinspektsiooni teavitamist. Juhul, kui ettevõte pole üheski Euroopa Liidu liikmesriigis tegev, nõutakse vastavalt kas Eesti, Läti või Leedu Finantsinspektsiooni poolset heakskiitu.

Pärast finantsinspektsiooni heakskiitu peab taotleja ükskõik millisele Balti börsile esitama liikmeks saamise taotluse. Lihtsustatult saavad seda teha maaklerfirmad, kes juba on mõne NOREX gruppi kuuluva börsi liikmed. Liikmelisuse taotluse avaldusega koos tuleb esitada:

• koopia tegevusloast, mis annab ettevõttele õiguse osutada investeerimisteenust vastavas riigis;
• allkirjaõiguslike isikute nimekiri ja allkirjanäidised;
• üldine arveldusinfo vorm; arveldusagendi kinnitus.

Maaklerfirmad, kellel on õigus kaubelda ükskõik millisel Nasdaq Nordic gruppi kuuluval börsil, ei pea Balti börsidel kauplemiseks läbima eraldi kontrolli.

Maaklerfirmad, kes ei ole Nasdaq Nordic gruppi kuuluvate börside liikmed, peavad esitama järgmised dokumendid:

• koopia tegevusloast, mis annab ettevõttele õiguse osutada investeerimisteenust vastavas riigis;
• ettevõtte põhikiri;
• ettevõtte äriregistri B-kaart;
• viimase aasta finantsaruanded;
• allkirjaõiguslike isikute nimekiri ja allkirjanäidised;
• üldine arveldusinfo vorm;
• arveldusagendi kinnitus;
• omanikestruktuuri kirjeldus (kui see ei sisaldu finantsaruannetes);
• Verification of custody bank for bilateral clearing of trades;
• Clearing and settlement information applicable with Nasdaq CSD;
Sanctions Screening Information Request Form;
BalticCloud Connectivity Application/Sign-up Agreement (kui vajalik).

 

Kuna kõik Nasdaq gruppi kuuluvad börsid kasutavad sama kauplemissüsteemi, ei pea börsiliikmed Balti börsidel kauplemiseks tegema eraldi kulutusi tehnoloogiale ja seadistamisele ega tasuma Balti börsidele lisatasusid tehnilise infrastruktuuri kasutamise eest.

Väärtpaberitehingute arveldamine Balti börsidel toimub ülebaltilises väärtpaberite keskdepositooriumis Nasdaq CSD. Välisliikmel (välismaine börsiliige) on kaks alternatiivi Balti väärtpaberiturul väärtpaberitehingute arveldamiseks. Ta võib kasutada oma arveldusosakonda ja sõlmida vastava lepingu Nasdaq CSDga või osta arveldusteenuse sisse. Turul on selles valdkonnas mitmeid teenusepakkujaid.

Kui kogu nõutav informatsioon on olemas, võtab liikmetaotluse menetlus aega 1–2 nädalat. Pärast liikmetaotluse kinnitamist ja börsi juhatuse poolset heakskiitu võivad uued liikmed alustada kauplemisega.