Börsimaakleri üheks peamiseks eesmärgiks on tagada tehingukorralduste täitmine võimalikult soodsatel tingimustel. Et sellega edukalt hakkama saada, peab maakler tundma nii Börsi reglementi kui kauplemissüsteemi funktsionaalsust.

Kuna professionaalsetest maakleritest on huvitatud nii kõik investorid kui ka börsi liikmed, korraldab börs enne maaklerile kauplemisõiguse andmist eksami, mille käigus hinnatakse maakleri erialast kompetentsi.

Eksamile pääsemiseks peab maaklerikandidaadi tööandjast börsi liige esitama börsile vastava kirjaliku taotluse.

Kui maakler läbib eksami edukalt, siis otsustab börs kandidaadile atesteeritud maakleri staatuse andmise ilma põhjendamatu viivituseta.

Maakleri registreerimise avaldus
Maakleri volituste lõpetamise avaldus