Nasdaq Tallinna börs on ainus reguleeritud väärtpaberiturg ehk kauplemiskeskkond Eestis. Tallinna börs kuulub rahvusvahelisse Nasdaq gruppi, mis korraldab börside tegevust Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Islandil ja USA-s. Kõigis nendes riikides on kasutusel ühine kauplemissüsteem ja käibel on ühtlustatud reeglid. See teeb näiteks Põhjamaa turgudel tegutsevatele maakleritele ja investoritele Eesti turule investeerimise lihtsamaks, luues Eesti börsiettevõtetele võimaluse oluliselt suurema koduturu tekkeks.

Kogu maailmas jaotatakse väärtpaberiturud laias laastus kolme suurde kategooriasse. Nendest esimene ja tuntuim on väärtpaberibörs, millel kaubeldakse noteeritud väärtpaberitega. Väärtpaberibörs on investorite jaoks kõige usaldusväärsem, sest seal on ettevõtetele kehtestatud kõige rangemad nõuded nii börsile tulekuks (ehk noteerimiseks) kui ka edaspidiseks käitumiseks. Eestis tähendab see börsi Põhinimekirja.

Teine kategooria on reguleeritud turg, mis Eestis kannab nimetust Lisanimekiri. See turusegment on mõeldud eelkõige kiire kasvuga ja riskantsematele ettevõtetele ning sellele pääsemiseks on reeglid mõnevõrra leebemad. Näiteks ei pea Lisanimekirja ettevõtetel olema 3-aastast tegutsemisajalugu ja samuti on madalamad kapitalinõuded. Teabe avalikustamisel ja investoritega suhtlemisel kehtivad Lisanimekirjas kaubeldavatele ettevõtetele aga börsiettevõtetega samad nõuded.

Kolmas väärtpaberituru kategooria on alternatiivturg (nn reguleerimata turg), kuhu kauplemisele võtmiseks ettevõtetele väga palju nõudeid ei seata ja ka teabe avalikustamise osas on nõuded väiksemad. Investorite huvid on sellel turul kõige vähem kaitstud, seega on ta kõige riskantsem turg. Alternatiivturg on mõeldud eelkõige ettevõtetele, kes soovivad küll kaasata investorite kapitali, kuid nad ei vasta Põhinimekirjas noteerimiseks või Lisanimekirjas kauplemiseks esitatavatele suhteliselt rangetele nõuetele või peavad nende täitmist liiga koormavateks.