Põhinimekiri

Nasdaq Balti põhinimekirja aktsiaemitentide hinnakiri

Noteerimistasu 6390 EUR + 0,02% aktsiate turuväärtusest, max 31 955 EUR
Kvartaalne haldustasu 958 EUR + 0,0075% aktsiate turuväärtusest. Juhul, kui turuväärtus ületab 64 mln EUR, on haldustasu suuruseks 5752 EUR + 0,00035% turuväärtusest, mis ületab 64 mln EUR.
Lisaemissiooni noteerimistasu 3195 EUR + 0,02% aktsiate turuväärtusest, max 6390 EUR
Noteerimise lõpetamine 3195 EUR + viimase kvartali kolmekordne haldustasu

 

Lisanimekiri

Nasdaq Balti lisanimekirja aktsiaemitentide hinnakiri

Noteerimistasu 3195 EUR + 0,02% aktsiate turuväärtusest, max 12 780 EUR
Kvartaalne haldustasu 958 EUR + 0,0075% aktsiate turuväärtusest. Juhul, kui turuväärtus ületab 38 mln EUR, on haldustasu suuruseks 3835 EUR + 0,00035% turuväärtusest, mis ületab 38 mln EUR.
Lisaemissiooni noteerimistasu 1915 EUR + 0,02% aktsiate turuväärtusest, max 4795 EUR
Noteerimise lõpetamine 3195 EUR + viimase kvartali kolmekordne haldustasu

 

Võlakirjad

Nasdaq Balti võlakirjaemitentide hinnakiri

 

Investeerimisfondid

Nasdaq Balti investeerimisfondide hinnakiri

 

Alternatiivturg First North 

Aktsiaemitendid First North turul

Võlakirjaemitendid First North turul
 

Leppetrahvid

Väärtpaberite registreerimisprospektile ja selle avaldamisele esitatavate nõuete rikkumine 60 – 3200 EUR
Ettevõtte poolt informatsiooni avalikustamise nõuete rikkumine 60 – 32 000 EUR
Konfidentsiaalse informatsiooni põhjal või keelatud perioodil tehtud tehingute keelu nõude rikkumine 60 – 32 000 EUR
 
* 50% soodustus juhul, kui:
  • võlakirjade emitendi aktsiad on registreeritud Nasdaq Tallinn põhi- või lisanimekirjas;
  • võlakirjade emitendiks on riik, kohalik omavalitsus või riigile kuuluv äriühing;
  • emiteeritavatel võlakirjadel on riiklik garantii;
  • võlakirjade emitendil on investeerimisjärgu reiting.

 

Täieliku hinnakirja vaatamiseks kliki siia