IPO (Initial Public Offering) tähendab ettevõtte aktsiate esmast avalikku pakkumist. Teisisõnu pakub ja müüb ettevõte oma aktsiaid IPO käigus kõigile soovijatele ning saab avalikuks ehk börsiettevõtteks.

Kui soovid saada kiiret ülevaadet, kas sinu ettevõte on börsiletulekuks valmis, kasuta meie interaktiivset IPOks valmisoleku testi. See annab esmase arusaamise, millised omadused teevad ettevõttest hea IPO-kandidaadi.

IPO-ks valmisoleku hindamisel võtab tööriist arvesse ettevõtte eesmärke, tegevuse läbipaistvust, reputatsiooni, hea ühingujuhtimise tava järgimist ja muid näitajaid.