Alternatiivturg First North (MTF – multilateral trading facility)

Balti börside reguleeritud turuosale kehtivad Euroopa Liidu direktiivid, mille täitmist kontrollib kohalik finantsinspektsioon. Reguleeritud turu nõuded on rangemad kui alternatiivturul First North.

First North on Nasdaq gruppi kuuluvate börside poolt opereeritav alternatiivturg, mis ei ole EL direktiivide tähenduses reguleeritud turg, vaid mitmepoolne kauplemissüsteem.

First North tegutseb Põhja- ja Baltimaades paralleelselt reguleeritud turuga, kuid tal puudub reguleeritud turu õiguslik staatus. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega turul kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid. 

Igal kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes on omakorda börsiga lepingulises suhtes. Nõustaja hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas First Northi reeglitega ning informeerib reeglite rikkumise korral börsi. 

Investoritele pakub First North uusi investeerimisvõimalusi. Samas on oluline teada, et tulenevalt alternatiivturul esitatavatest madalamatest nõuetest, võib seal kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimine olla seotud suurema riskiga kui investeerimine reguleeritud turul kaubeldavatesse väärtpaberitesse. 

First North sobib ettevõtetele erinevates olukordades, nagu näiteks: 

  • Kasvuettevõtetele, kes soovivad kiiresti areneda
  • Ettevõtetele, kes vajavad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks, konkurentide edestamiseks või ettevõtete ülevõtmiseks
  • Pereettevõtetele, kes plaanivad juhtkonnas või omanikeringis põlvkonnavahetust
  • Ülevõtmist ootavatele ettevõtetele
  • Ettevõtetele, kes soovivad oma aktsiad järgmise sammuna börsil noteerida

 


Reguleeritud turg – Balti põhi- ja lisanimekiri


Alternatiivturg – First North Balti riikides
 


Turu staatus ja järelevalve

Reguleeritud turg, kus on rakendunud kõik Euroopa Liidu ja kohalikud määrused Kauplemisega alustamise otsustab kohalik börs


Valmistumine sisenemiseks ja nõuded

Vähemalt kolmeaastane tegevusaeg Tegevusaja osas miinimumnõuded puuduvad
Vähemalt 4 miljoni euro suurune turuväärtus Miinimumnõudeid ei ole
Vähemalt 25% aktsiatest või 25 miljoni euro väärtuses aktsiaid peab olema avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes Turuväärtuse kohta ja avalike investorite käes olevate aktsiate kohta miinimumnõuded puuduvad
Finantsinspektsiooni poolt heakskiidetud prospekt Prospekt või ettevõtte lihtsustatud tutvustus
Vajalikud välissoovitajad (investeerimispank, advokaadibüroo, rahvusvahelised audiitorid jne) ettevalmistusperioodi ajal Leping börsi poolt heakskiidu saanud nõustajaga


Teabe avalikustamine

Rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) vastav raamatupidamine Kohalikele või rahvusvahelistele (IFRS) finantsaruandlusstandarditele vastav raamatupidamine
Aasta-, poolaasta- ja kvartalipõhised finantsaruanded Aasta- ja poolaastapõhised finantsaruanded, kvartalipõhist aruannet ei ole vaja
Avalik teave kohalikus ja inglise keeles Avalik teave kohalikus või inglise keeles
Avalik teade Hea Ühingujuhtimise Tava tunnustamise kohta Puudub nõue tunnustada Hea Ühingujuhtimise Tava


Riski tajumine investori poolt

Riskitaseme kontrollimiseks peab ettevõte täitma informatsiooni avalikustamise rangeid nõudeid Kõrgem riskitase, mis tuleneb ettevõttele esitatavatest madalamatest nõuetest

 
 

 
Kuidas tulla alternatiivturule?

Kui Te leiate, et Baltimaade alternatiivturg First North on Teie ettevõtte jaoks õige valik, siis järgmise sammuna leppige kokku kohtumine meiega või võtke ühendust alternatiivturu nõustajatega. Nõustajate täieliku nimekirja leiate siit

Nõustaja tutvustab alternatiivturgu lähemalt ning annab soovitusi avalduse ja turu reeglite osas. 

Baltimaade alternatiivturule First North tuleku sammud: 

1) Arutelu nõustajaga hindamaks Teie ettevõtte sobivust turul kauplemisele võtmiseks
2) Lepingud nõustajaga
3) Aktsionäride otsus täiendava aktsiaemissiooni suhtes (vajadusel)
4) Avaldus ja ettevõtte kirjeldus või prospekti ettevalmistamine koostöös nõustajaga
5) Dokumentide esitamine Tallinna, Riia või Vilniuse Börsile
6) Börsi otsus kauplemise alustamise kohta First Northil
7) Lepingu sõlmimine Tallinna, Riia või Vilniuse Börsiga

Avalduse menetlusaeg võib varieeruda sõltuvalt ettevõttest ja dokumentide kvaliteedist, ent üldjuhul pole otsustusprotsess pikem kui kolm nädalat.