Eesti Väärtpaberite registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Dividendide,  lepingulise investeerimisfondi või muude väärtpaberitest tulenevate maksete sooritamise läbi Eesti Väärtpaberite registri tagab korrektse tulumaksuarvestuse ja probleemideta väljamaksed.

Lisainformatsiooni pakutava teenuse kohta saab Eesti väärtpaberite registri koduleheküljelt https://nasdaqcsd.com/et/ või helistades numbril 6408 840.