Eelised

 • Mugav ja lihtne veebipõhine pressikonverents Nasdaq Balti emitentidele.
 • Võimaldab otsest suhtlust ettevõtte ja kõigi huvitatud osapoolte vahel.
 • Interaktiivne ja lihtsasti kasutatav töövahend.
 • Veebiseminari salvestusi saab hiljem jagada.
 • Asukoha piirangud puuduvad.

Veebiseminar on veebipõhine seminari või konverentsi platvorm, mis võimaldab ettevõttel vahetult suhelda olemasolevate ja potentsiaalsete investorite, massimeedia ja teiste huvitatud osapooltega. Veebiseminar on lisandväärtust andev kommunikatsioonivahend börsiettevõtte investorsuhetes.

Millal veebiseminare korraldada?

Soovitame veebiseminare korraldada regulaarselt, et jagada olulist informatsiooni kõigile osapooltele kiiresti ja mugavalt. Mõned näited, millal veebiseminari korraldada:

 • kvartali- või aastaaruande esitlemine;
 • uute ja ettevõtte arengu seisukohalt oluliste projektide tutvustamine (näiteks uued tootmishooned, tooted, teenused jne.);
 • täiendava info andmine, kui on plaanis laieneda uutele turgudele;
 • jms.

Kuidas see toimib?

Veebiseminari platvorm on kasutajasõbralik lahendus nii esinejatele kui ka kuulajatele. Selle vahendusel on võimalik reaalajas läbi viia virtuaalset konverentsi või esitleda presentatsiooni sõltumata asukohast ning kuulajad saavad esitada küsimusi. Osalemiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ja kõrvaklapid (esinejal kõrvaklapid koos mikrofoniga).

Ettevõtte ülesandeks on koostada presentatsioon ning avalikustada vajalikud börsiteated. Ülejäänud korralduslikud aspektid on kaetud Nasdaq Balti esindaja poolt.

Veebiseminariga on lihtne liituda – peab ainult börsiteates oleval lingil klikkima ning ennast registreerima. Süsteem saadab osalejatele nii kinnituse registreerumise õnnestumisest kui ka meeldetuletuse enne veebiseminari algust.

Veebiseminari hea tava

Veebiseminari õnnestumiseks soovitame jälgida järgmisi näpunäiteid:

 • Korraldamise soovist tuleks ettevõttel teavitada vähemalt kaks nädalat ette
 • Presentatsioon peaks olema interneti vahendusel kättesaadav veebiseminari alguseks
 • Veebiseminari salvestus tuleks avalikustada võimalikult kiiresti

Nasdaq Balti esindaja osaleb veebiseminaril ning jälgib, et selle käigus välja öeldud hinnatundlik informatsioon avalikustatakse GlobeNewswire‘i kaudu ka börsiteatena.

Veebiseminaride salvestused on leitavad Nasdaq Balti youtube.com kanalilt.