Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Baltijos šalių ekonomikos plėtrą ir kurti naujas darbo vietas, gyvybiškai būtina stiprinti Baltijos šalių regiono kapitalo rinkas ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas įmonėms jose pritraukti kapitalo. Ekonomika auga tik tuomet, kai vietos įmonės geba sukurti pridėtinę vertę: kuria naujus produktus, samdo darbuotojus, didina gamybos pajėgumą, plečia veiklą naujose rinkose. Visa tai tampa įmanoma tik tuo atveju, jei įmonės gali pritraukti papildomo kapitalo plėtrai finansuoti. Baltijos kapitalo rinkos kol kas nėra aktyvios, situacijai pagerinti būtina imtis neatidėliotinų veiksmų.

Nasdaq Baltijos rinkos parengė gaires ir pasiūlymų rinkinį „Pirminiai vieši akcijų siūlymai (IPO) Baltijos šalių ekonomikai skatinti”, kuriais siekiama sukurti kuo palankesnes sąlygas augančioms bendrovėms finansuoti savo plėtrą per kapitalo rinką. Gairės ir pasiūlymų rinkinys buvo ruošiamas siekiant stiprinti Baltijos šalių kapitalo rinkas bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas bendrovėms pasinaudoti rinkos teikiamomis finansavimo galimybėmis.