Veiksminga bendrovių valdymo sistema yra esminis dalykas, nes tinkamai valdomos bendrovės paprastai yra labiau konkurencingos ir tvarios ilguoju laikotarpiu. Gero bendrovių valdymo principai, pagrįsti skaidrumu, atskaitomybe ir ilgalaike perspektyva, yra pateikiami bendrovių valdymo kodekso rekomendacijose, kurios taikomos į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms. Taip yra sudaromos sąlygos pasiekti geresnių veiklos rezultatų bei išlaikyti esamų bendrovės akcininkų ir investuotojų pasitikėjimą, siekiant pritraukti papildomo kapitalo tiek vietinėje, tiek užsienio rinkoje, reikalingo bendrovės ekonominiam augimui.

Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržos 2015 metais parengė į prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo praktikos apžvalgą. Pagrindinis šios analizės tikslas buvo įvertinti, kaip reguliuojamos rinkos bendrovės laikosi bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pirmą kartą buvo įvertintas ir palygintas visų trijų Nasdaq Baltijos šalių bendrovių informacijos atskleidimas. Tuo tikslu pasirinktos kodeksų rekomendacijos, kurios gali būti palyginamos tarp visų trijų Baltijos šalių. Be to, šioje apžvalgoje įtraukiama ir daugiau bendrovėms aktualių valdymo klausimų, tokių kaip lyčių įvairovė kolegialiuose organuose, kuri kol kas nėra minima nei viename iš Baltijos šalių bendrovių valdymo kodeksų, tačiau yra plačiai analizuojama kitose šalyse.

Visa Nasdaq Baltijos šalių listinguojamų bendrovių valdymo praktikos apžvalga – čia