Vertybinių popierių rinka

Vertybinių popierių rinkoje išskiriamos dvi dalys:  reguliuojamoji rinka ir alternatyvioji rinka.

Reguliuojamos tiek alternatyviosios rinkos taisyklės atitinka įstatymus. Paprastai kompetentinga institucija išduoda abiejų rinkų licenciją. Lietuvoje – NASDAQ OMX Vilnius birža turi vertybinių popierių biržos operatorės ir reguliuojamosios rinkos valdymo licencijas. Jos veiklą, kaip ir visą vertybinių popierių rinką, reguliuoja ir prižiūri vertybinių popierių komisija, Lietuvos atveju – Lietuvos Republikos Centrinio Banko priežiūros tarnyba.

Kai kurios vertybinių popierių biržos naudoja tą pačią prekybos sistemą (pavyzdžiui, NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių birža priklauso NASDAQ OMX biržų operatorei ir naudojasi ta pačia prekybos platforma, kaip Helsinkio, Stokholmo, Kopenhagos, Islandijos, Rygos ir Talino vertybinių popierių biržos). Tačiau reikia atsižvelgti ir į kiekvienos šalies įstatyminę bazę. Europoje visi teisės aktai derinami su ES direktyvų principais, bet dėl tam tikrų vietos įstatymų ypatumų prekiaujant užsienio šalyse reikia atsižvelgti ir į vietos taisykles bei papročius.

Bendrieji alternatyviosios rinkos principai taip pat nustatyti įstatymuose, bet jų straipsniai, kuriuose kalbama apie alternatyviąją rinką, nėra tokie išsamūs, kaip aptariant reguliuojama rinką. Alternatyviąsias rinkas, jose prekiaujančias įmones, finansų maklerius ir rinkos vadovus prižiūri valstybinės institucijos.


Reguliuojama rinka

Investuotojo požiūriu kokybiškiausia ir patikimiausia yra reguliuojama rinka (Baltijos šalių vertybinių popierių biržose žinoma kaip Oficialusis ir Papildomasis sąrašai, Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašas, bei Fondų prekybos sąrašas). Bendrovės, kurių ekonominė veikla, valdymas ir dydis gali būti pavyzdys kitoms, įtraukiamos į biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.  Į Oficialiojo prekybos sąrašo bendroves yra nukreiptas investuotojų, ypač užsienio institucinių investuotojų, dėmesys. Todėl tai susiję ir su prestižu būti šiame sąraše, kadangi ne visi norintieji gali į jį pakliūti, yra keliami tam tikri nustatyti Oficialiojo prekybos sąrašo reikalavimai.

Priimant akcijas skirtas prekybai Papildomąjame sąraše įmonėms taikomos paprastesnės taisyklės. Tai tarsi repeticija prieš įtraukiant bendrovę į Oficialųjį prekybos sąrašą, nes, kai bendrovės akcijomis pradedama prekiauti Papildomąjame sąraše, jai taikomi  tie patys informacijos atskleidimo reikalavimai, kaip ir Oficialiojo sąrašo bendrovėms.

Alternatyvioji rinka

Alternatyvioji rinka yra antroji vertybinių popierių rinkos kategorija (Baltijos šalių vertybinių popierių biržose ji vadinama First North). Labiausiai tinkama nedidelėms augimo siekiančioms bendrovėms. Alternatyviosios rinkos tikslas – augančioms bendrovėms suteikti galimybę pritraukti papildomo kapitalo plėtrai, be to, būti labiau matomoms.

Alternatyvioji rinka yra nereguliuojama, jai taikomi mažesni reikalavimai ir paprastesnės taisyklės. Reikalavimų mažiau, bet rizika didesnė.

Alternatyvioji rinka veikia kaip mini birža. Jei bendrovė nori pritraukti papildomo kapitalo, tai galima padaryti, pavyzdžiui, parduodant akcijas daugeliui investuotojų arba tik keliems strateginiams investuotojams. Rizikos kapitalo fondų portfeliams alternatyvioji rinka gali pasiūlyti įdomių investicijų.

Alternatyviojoje rinkoje esančios bendrovės bendrauja per sertifikuotus patarėjus. Sertifikuotieji patarėjai (audito bendrovė, advokatų kontora, investicinis bankas ir pan.) pristato bendroves rinkai, padeda joms ir vėliau.

Prieš investuojant į bet kokius vertybinius popierius reikėtų būtinai atkreipti dėmesį į tai, kokiame rinkos segmente jais prekiaujama, ir tik tada atidžiai analizuoti bendrovę ir jos vertybinius popierius. Jei nesate linkę rizikuoti, geriau investuokite į vertybinių popierių biržos sąrašuose esančios bendrovės vertybinius popierius.

Vertybinių popierių biržos, reguliuojamosios rinkos ir alternatyviosios rinkos skirtumai parodyti šioje lentelėje.

 

Reguliuojama rinka – Baltijos biržų Oficialusis prekybos sąrašas Alternatyvioji rinka
First North
Įtraukimas į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus Priėmimas prekybai
Prospektas pagal visus reikalavimus Prospektas pagal mažesnius/ visus reikalavimus
Finansų priežiūros institucijos patvirtintas prospektas Finansų priežiūros institucijos/ biržos patvirtintas prospektas
Rinkos kapitalizacija: ne mažiau 4 mln. eurų Nėra minimalios rinkos kapitalizacijos reikalavimo
Apyvartoje ne mažiau 25% ar pakankamos vertės (25 mln. eurų) VP Nėra nustatyta, kokia VP dalis turi būti apyvartoje
Ne mažiau kaip 3 veiklos metai Nėra nustatyta minimali veiklos trukmė
Dideli reikalavimai informacijos atskleidimui Nedideli reikalavimai informacijos atskleidimui
Kontroliuojama rizika, todėl labai gera investuotojų apsauga Didelė rizika, todėl maža investuotojų apsauga
Pačios geriausios bendrovės Vieta augti kol bendrovė atitiks biržos reikalavimus