Vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD) yra pagrindiniai kapitalo rinkos dalyviai Lietuvoje.

Nasdaq Vilnius

Vertybinių popierių birža Nasdaq Vilnius yra vieninetelė reguliuojamos rinkos operatorė, teikianti vertybinių popierių prekybos, listingo bei informacines paslaugas. Nasdaq Vilnius veikia vadovaudamasi vertybinių popierių rinką reguliuojančiais teisės aktais bei biržos priimtomis taisyklėmis. Jos veiklą, kaip ir visą vertybinių popierių rinką, reguliuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos centrinis bankas.

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD) yra vienintelis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir viešai apyvartai išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas Lietuvoje. LCVPD suteikia paslaugas visiems vertybinių popierių rinkos dalyviams, saugo vertybinius popierius, vykdo tarpuskaitą ir piniginius atsiskaitymus už sandorius vertybiniais popieriais, tvarko akcinius įvykius bei atlieka kitas paslaugas, susijusias su vertybiniais popieriais. Bendradarbiavimo sutartys ir sukurti pervedimų bei atsiskaitymų kanalai su tarptautiniu VP depozitoriumu Clearstream bei su Latvijos, Estijos ir Lenkijos centriniais vertybinių popierių depozitoriumais suteikia LCVPD klientams prieigą prie pasaulio vertybinių popierių – įmonių akcijų, bendrovių, vyriausybės ir savivaldybių skolos vertybinių popierių, obligacijų ir išvestinių produktų. LCVPD priklauso Latvijos centriniam VP depozitoriumui.