1991

Pradėta Valstybės turto masinė privatizacija.

1992

Rugsėjis. Priimtas LR Vyriausybės nutarimas “Dėl Vertybinių popierių komisijos ir Nacionalinės vertybinių popierių biržos steigimo”.

Spalis. Priimtas LR Vyriausybės nutarimas “Dėl vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos bei vertybinių popierių biržos laikinųjų nuostatų patvirtinimo”.

1993

Balandžio 20 d. Įvyko steigiamasis NVPB akcininkų susirinkimas; išrinkta NVPB Taryba, paskirta NVPB Valdyba.

Gegužė. Organizuoti pirmieji parengiamieji kursai finansų makleriams.

Gegužės 11 d. NVPB įregistruota Vertybinių popierių komisijoje.

Rugsėjis. Biržos struktūroje pradėjo funkcionuoti centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.

Rugsėjo 14 d. Įvyko pirmoji Biržos prekybos sesija.

1994

Rugpjūčio 23 d. Įvyko pirmoji prekybos sesija, panaudojant SBF-Paryžiaus biržos dovanotą prekybos sistemą ir IBM AS/400 kompiuterį.

Rugpjūtis. Išleisti Vyriausybės vertybiniai popieriai ir pradėta prekyba jais Biržoje.

1995

Liepos 4 d. Priimtas LR Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas.

Liepa. Tarp Biržos, LCVPD bei Lietuvos Banko pasirašyta sutartis dėl atsiskaitymų vykdymo per Lietuvos Banko atsiskaitymų centrą.

Liepa. Pradėta kasdienė prekyba vyriausybės vertybiniais popieriais; pradėta prekyba akcijomis du kartus per savaitę.

1996

Vasaris. Priimtas Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas.

Rugpjūtis. Pradėtas Valstybės bei savivaldybių turto privatizavimas per Biržą.

Spalis. Paskelbti oficialūs Biržos indeksai: LITIN-A, LITIN-G, LITIN-VVP.

Gruodžio 2d. Pradėta kasdienė prekyba akcijomis.

1997

Balandžio 7 d. Suformuotas Oficialusis prekybos sąrašas; pradėtas skaičiuoti Oficialiojo sąrašo indeksas LITIN.

Gegužės 15 – 16 d. Organizuota tarptautinė konferencija “Lietuvos kapitalo rinka ir investavimo galimybės”.

1998

Balandžio 1 d. Pradėta nepertraukiama prekyba akcijomis.

Birželis. Birža tapo Pasaulio biržų federacijos nare-korespondente.

Birželio 1 d. Savanoriškumo principais suformuoti Oficialusis ir Einamasis prekybos sąrašai bei paskelbtas Nelistinguojamų vertybinių popierių sąrašas.

Birželio 30 d. Biržos akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl NVPB reorganizavimo iš nepelno siekiančios organizacijos į akcinę bendrovę, patvirtinti AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” įstatai, išrinkta NVPB Taryba.

1999

Vasario 1 d. Įsigaliojo naujos Prekybos taisyklės bei pradėta nepertraukiama prekyba skolos vertybiniais popieriais.

Vasario 2 d. Įvyko 1000-oji prekybos sesija.

Balandis. Birža pradėjo skaičiuoti naują kainų indeksą LITIN-10, kurio bazę sudaro 10 likvidžiausių įmonių vertybiniai popieriai. Pradinė indekso reikšmė – 1000 punktų.

Balandžio 22 – 24 d. Vilniuje vyko Europos biržų federacijos (FESE) Europos biržų forumas, kuriame dalyvavo 28 atstovai iš 16 biržų.

Balandžio 24 d. Pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumas tarp trijų Baltijos šalių biržų – Rygos, Talino ir Vilniaus.

Birželio 21 d. Biržos valdyba nusprendė iš esmės pertvarkyti prekybos sistemą, pereinant prie naujos trijų lygių automatizuotos prekybos sistemos TLAPS.

Rugsėjis. Biržoje pradėta prekiauti įmonių obligacijomis.

Rugsėjo 24 d. Šiaurės šalių biržų aljansas NOREX pakvietė Baltijos šalių biržas pradėti derybas dėl prisijungimo prie šio Aljanso.

2000

Sausio 3 d. Paskelbtas Baltijos šalių biržų Baltijos vertybinių popierių sąrašas “Baltic List”.

Vasaris. Išleistas pirmas Baltijos šalių biržų bendro mėnesinio leidinio “Baltic Stock Exchanges. Monthly Statistics.” numeris.

Gegužės 5 d. Birža kartu su Talino bei Rygos vertybinių popierių biržomis pasirašė Ketinimų protokolą dėl prisijungimo prie Šiaurės šalių vertybinių popierių biržų aljanso NOREX.

Gegužės 26 – 27 d. Vilniuje įvyko septintoji Centrinės ir Rytų Europos biržų spartakiada, kurioje dalyvavo 120 atstovų iš aštuonių biržų.

Birželis. Europos biržų federacijos (FESE) Generalinės Asamblėjos metu Biržai suteiktas oficialus FESE narės-korespondentės statusas.

Liepos 4 d. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Londono birža dėl keitimosi informacija apie listinguojamas įmones.

Rugsėjis. Vartotojams pristatyta Biržos prekybos sistemos TLAPS pirmoji versija.

Lapkričio 9 d. Londone surengtas Baltijos šalių biržų ir jose listinguojamų įmonių pristatymas.

2001

Vasario 1 d. Įsigaliojo Prekybos taisyklių pakeitimai: informacija apie gautus pavedimus prekybos sesijos atidarymo metu atskleidžiama visiems biržos nariams, prekybos sesija prailginta viena valanda, nustatyta, kad prekybos sesijos vertybinio popieriaus uždarymo kaina laikoma paskutinio sandorio kaina.Nutrauktas Einamojo prekybos sąrašo indekso LITIN-A skaičiavimas.

Vasario 28 d. Birža tapo Programinės įrangos ir informacijos bendrovių asociacijos Finansinės informacijos paslaugų grupės nare.

Balandžio 1 d. Patikslinta LITIN-10 ir LITIN-G indeksų skaičiavimo metodika. Į LITIN-G indekso bazę įtraukiamos tik listinguojamos akcijos.

Balandžio 18 d. Birža ir mobiliųjų telekomunikacijų bendrovė “Omnitel” pradėjo teikti prekybos informaciją trumposiomis žinutėmis į mobilųjį telefoną realiu laiku.

Gegužės 28 d. Birža kartu su Rygos VP birža oficialiai sustabdė bendradarbiavimą su Šiaurės Europos biržų aljansu NOREX.

Rugpjūčio 9 d. Pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumą su Varšuvos birža dėl keitimosi informacija, dalinimosi rinkos organizavimo ir plėtojimo patirtimi bei naudojimosi bendromis technologijomis.

Lapkričio 14 d. Birža kartu su LR Vertybinių popierių komisija ir “Partners for Financial Stability” programa surengė seminarą “Emitentų ryšiai su investuotojais”.

2002

Vasario 2 d. Lietuvos banko valdyba nustatė, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. lito bazinė valiuta yra euras, o oficialus lito kursas – 3,4528 Lt už 1 eurą.

Kovo 22 d. Birža, Nacionalinė finansų maklerių asociacija, Lenkijos finansų maklerių ir investicijų patarėjų asociacija kartu su “Partners for Financial Stability” programa surengė seminarą “Finansų analizė ir investicijų portfelio valdymas”.

Balandžio 1 d. Įsigaliojo naujas LR Vertybinių popierių rinkos įstatymas.

Lapkričio 4 d. Įsigaliojo Biržos prekybos taisyklių pakeitimai bei papildymai, Viešo akcijų pardavimo NVPB taisyklių papildymas ir Oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo NVPB taisyklių pakeitimai bei papildymai, kurie įtvirtino nuostatą, kad nuosavybės teisė į vertybinius popierius, perleidžiamus pagal Biržoje sudarytus sandorius, pereina atsiskaitymų dieną.

Lapkričio 15 d. Birža tapo Europos biržų federacijos (FESE) asocijuota nare.

2003

Sausio 15 d. Įvyko 2000-oji prekybos sesija. Per 2000 prekybos sesijų sudaryta daugiau nei 297 tūkst. sandorių už 12 mlrd. Lt.

Vasario 19 d. Birža kartu su LR Apskaitos institutu ir East-West Management Instituto “Partners for Financial Stability” programa surengė seminarą “Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai”, kuriame dalyvavo apie 80 emitentų, FMĮ, kapitalo rinkos ir kitų institucijų atstovų.

Balandžio 30 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” pavadinimo pakeitimui į AB “Vilniaus vertybinių popierių birža”.

Liepos 30 d. LITIN-10 indeksas pirmą kartą peržengė 2000 punktų ribą.

Rugsėjo 12 d. Paminėdama savo dešimties metų sukaktį, Birža Vilniuje surengė tarptautinę konferenciją “Lietuvos kapitalo rinkos integracija į Europos Sąjungos Vieningąją rinką”, kuri sulaukė daugiau nei 300 dalyvių.

Rugsėjo 14 d. Birža švenčia 10-metį.

Gruodžio 4 d. Privatizavimo komisija patvirtino 54,47 proc. AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” ir 32 proc. AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” akcijų privatizavimo programą.

2004

Sausio 1 d. Įsigaliojo nauja Prekybos taisyklių redakcija.

Vasario 9 d. Birža tapo Pasaulio biržų federacijos (WFE) asocijuota nare.

Vasario 11 d. Birža kartu su “Partners for Financial Stability” programa Vilniuje surengė seminarą “Įmonių valdymas”. Seminaro metu buvo pristatytas Biržos parengtas Listinguojamų bendrovių valdymo kodekso projektas.

Kovo 29 d. Birža persikėlė į naujas patalpas (Konstitucijos pr. 7, Verslo centras “Europa”, 15 aukštas,Vilnius LT-08501).

Balandžio 23 d. Patvirtintas Listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas.

Gegužės 20 d. Birža kartu su LR Apskaitos institutu ir “Partners for Financial Stability” programa Vilniuje surengė seminarą “Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai”.

Gegužės 28 d. Didžiausia Šiaurės Europos vertybinių popierių biržų operatorė OMHEX ir Valstybės turto fondas užbaigė sandorį, pagal kurį OMHEX įsigijo 44,3 proc. AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” ir 32 proc. AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” akcijų.

Gegužės 28 d. Suformuota nauja Biržos valdyba, Dalia Jasulaitytė išrinkta Biržos prezidente ir valdybos pirmininke.

Birželio 1 d. Birža tapo visateise Europos vertybinių popierių biržų federacijos (FESE) nare.

Birželio 8 d. Išrinkta nauja Biržos Stebėtojų taryba, kurios pirmininku išrinktas Gert Tiivas.

Liepos 1 d. Išplėstas Baltijos VP biržų sąrašas, kurį sudaro Rygos, Talini ir Vilniaus VP biržų visos Oficialiųjų prekybos sąrašų bendrovės.

Rugpjūčio 18 d. AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža pakeitė pavadinimą” į AB “Vilniaus vertybinių popierių birža”.

Rugsėjo 1 d. Pasikeitė VVPB motininės bendrovės OM HEX pavadinimas į OMX.

Rugsėjo 27d. Nebeskaičiuojamas VVPB visų listinguojamų akcijų LITIN – G indeksas. Pradėtas skaičiuoti naujas VVPB visų listinguojamų akcijų grąžos indeksas VILSE.

Rugsėjo 27d. Nebeskaičiuojamas VVPB Oficialiojo sąrašo akcijų LITIN indeksas. Pradėtas skaičiuoti naujas Baltijos biržų visų Oficialiųjų prekybos sąrašų akcijų indeksas BALTIX.

Gruodžio 1 d. OMX AB ir Kopenhagos vertybinių popierių birža pasirašė susijungimo sutartį.

2005

Sausio 1 d. Jukka Ruuska, OMX Exchanges padalinio prezidentas, pradėjo eiti ir Stokholmo vertybinių popierių biržos prezidento pareigas.

Sausio 1 d. Įsigaliojo VVPB Prekybos taisyklių pakeitimai dėl vertybinių popierių įtraukimo, kotiravimo bei prekybos įmokų.

Sausio 1 d. Gert Tiivas, OMX Exchanges padalinio prezidentas Baltijos operacijoms, pradėjo eiti OMX Augimo rinkų padalinio vadovo pareigas.

Sausio 24 d. Įsigaliojo VVPB Prekybos taisyklių pakeitimai dėl prekybos įmokų sumažinimo.

Balandžio 1 d. Susijungus OMX bendrovei ir Kopenhagos biržai, paskirta nauja OMX Exchanges Ltd. direktorių taryba.

Balandžio 1 d. Toliau vykdant susijungimą su Kopenhagos vertybinių popierių birža, sukurta nauja OMX Exchanges organizacinė struktūra.

Balandžio 27 d. Išrinkta nauja bendrovės stebėtojų taryba.

Gegužės 30 d. VVPB įdiegė naują prekybos sistema SAXESS.

Spalio 3 d. Pakeistas visų listinguojamų akcijų grąžos VILSE indekso pavadinimas į OMX Vilnius.

Spalio 10 d. APB “Apranga” akcijos traukiamos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Spalio 26 d. AB „Sanitas” akcijos traukiamos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

2006

Sausio 1d. Keičiasi OMX organizacinė struktūra. Padaliniai OMX Exchanges ir OMX Technology naujoje organizacijoje pakeisti trimis verslo sritimis: Šiaurės rinkų (Nordic Marketplaces), Informacinių paslaugų ir naujų rinkų (Information Services & New Markets) bei Rinkos technologijų (Market Technology).

Sausio 1 d. OMX Baltijos biržos pradeda taikyti GICS standartą ir Einamojo prekybos sąrašo bendrovėms.

Kovo 15 d.OMX Baltijos biržos rengia Baltijos vertybinių popierių rinkos apdovanojimus.

Kovo 24 d. OMX Baltijos biržos pristato Baltijos investicinių fondų centro tinklalapį www.omxgroup.com/balticfunds.

Gegužės 17 d. AB „Vilkyškių pieninės“ akcijos pradedamos kotiruoti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

Liepos 3 d. AB “Panevėžio statybos trestas” ir AB “Ūkio banko” akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Liepos 14 d. paskelbti Akcinių bendrovių bei Vertybinių popierių rinkos įstatymų pakeitimai.

Rugpjūčio 22 d. Patvirtintas naujasis Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas.

Rugsėjo 11 d. Vilniaus vertybinių popierių birža organizavo į prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių vadovų susitikimą su investuotojais.

Gruodžio 04 d.  OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržos pradėjo skaičiuoti naujus indeksus – Baltijos vertybinių popierių rinkos lyginamasis indeksas (OMX Baltic Benchmark), prekybinis indeksas (OMX Baltic 10), sektoriniai indeksai bei visų trijose Baltijos biržose esančių bendrovių akcijų indeksas (OMX Baltic). Atskiri vietiniai biržų indeksai OMX Vilnius, OMX Tallinn, OMX Riga skaičiuojami toliau.

2007

Sausio 01 d. Talino, Rygos ir Vilniaus vertybinių popierių biržos pristatė bendrą narystę visose trijose OMX Baltijos šalių biržose. Esamiems ir būsimiems nariams suteikiama galimybė per bet kurią iš Baltijos šalių biržų tapti visų biržų nariu iš karto. Bendra narystė visose trijose biržose nariams užtikrina sklandesnį paraiškos dėl narystės pateikimo procesą bei sumažina narystės mokesčius.

Sausio 23 d. Talino vertybinių popierių biržos narys „SBM Pank” tapo ir Vilniaus bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Vasario 28 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos narys „Jūsų tarpininkas” tapo ir Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Balandžio 11 d. AS „NORVIK BANKA” tapo Vilniaus, Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Balandžio 27 d. Talino vertybinių popierių biržos narys Cresco Väärtpaberite AS tapo ir Vilniaus bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Balandžio 27 d. Rygos vertybinių popierių biržos narys AS Baltic Trust Bank tapo ir Vilniaus bei Talino vertybinių popierių biržų nariu.

Gegužės 2 d. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ akcijos traukiamos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Gegužės 22 d. AS „Trasta komercbanka” tapo Vilniaus, Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Gegužės 21 d. OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržos pertvarkė esamą prekybos sąrašų struktūrą: buvo sugriežtinti reikalavimai bendrovėms įtraukiamoms į Oficialųjį prekybos sąrašą, ir vietoje esančių Einamojo prekybos sąrašo ir Rygos biržos Laisvojo prekybos sąrašo pristatytas vienas bendras Papildomasis prekybos sąrašas.

Birželio 8 d. AB „City Service“akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiųjų prekybos sąrašą.

Birželio 12 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos narys AB DnB NORD bankas tapo ir Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Rugpjūčio 16 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos narys AB bankas SNORAS tapo ir Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Spalio 24 d. “Orion securities” suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotoju AB „Vilkyškių pieninė“ akcijų atžvilgiu. Tai pirmasis biržos narys, nusprendęs Lietuvoje teikti rinkos formavimo paslaugą, o AB “Vilkyškių pieninė” – pirmoji bendrovė, esanti biržos sąrašuose, pasinaudosianti ja.

Gruodžio 19 d. alternatyvioji vertybinių popierių rinka First North pradėjo veikti Lietuvoje.

2008

Sausio 1 d. trijų Lietuvos bendrovių: AB Invalda, AB Lietuvos dujos ir AB Vilkyškių pieninė akcijos buvo įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Sausio 1 d. Talino, Rygos ir Vilniaus vertybinių popierių biržos pristatė bendrą narystę visose trijose OMX Baltijos šalių biržose. Esamiems ir būsimiems nariams suteikiama galimybė per bet kurią iš Baltijos šalių biržų tapti visų biržų nariu iš karto. Bendra narystė visose trijose biržose nariams užtikrina sklandesnį paraiškos dėl narystės pateikimo procesą bei sumažina narystės mokesčius.

Sausio 23 d. 11 bendrovių tapo oficialiais sertifikuotais patarėjais alternatyvioje First North rinkoje.

Vasario 28 d. NASDAQ ir OMX užbaigė sandorį ir susijungė į naują organizaciją „NASDAQ OMX Group , Inc“. Vilniaus vertybinių popierių birža priklausiusi OMX įsijungė į naują organizaciją organizacija NASDAQ OMX.

Kovo 3 d. Vilniaus vertybinių popierių birža įdiegė naują skolos vertybinių popierių rinkos segmentą, vadinamą „Skolos vertybinių popierių skelbimų lentos subrinka“.

Kovo 17 d. Instinet Europe Limited tapo nauju NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržų nariu.

Balandžio 2 d. AB „Agrowill Group“ akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Balandžio 10 d. Vilniaus vertybinių popierių biržos narys Ūkio bankas tapo nauju ir Talino bei Rygos vertybinių popierių biržų nariu.

Balandžio 24 d. UAB FMĮ „Finhill” suteikta narystė Vilniaus, Talino bei Rygos vertybinių popierių biržoje.

Liepos 3 d. AB bankas „Finasta“ tapo Vilniaus, Talino ir Rygos vertybinių popierių biržos nariu.

Liepos 22 d. Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) suteikta narystė NASDAQ OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržose Vilniuje, Taline ir Rygoje.

Rugsėjo 14 d. Birža švenčia 15 – os metų jubiliejų.

Rugsėjo 15 d. Evli Bank Plc (Suomija) tapo Vilniaus, Talino ir Rygos vertybinių popierių biržos nariu.

Rugsėjo 16 d. NASDAQ OMX vertybinių popierių biržose Vilniuje, Taline ir Rygoje pradedėta prekiauti investicinių fondų vienetais.

Lapkričio 5 d. Birža atnaujino Baltijos investicinių fondų centrą, kuriame kaupiama ir skelbiama informacija apie investicinius fondus, viešai platinamus Baltijos šalyse.

2009

Sausio 14 d. NASDAQ OMX vertybinių popierių biržos Vilniuje, Taline ir Rygoje pakeitė savo pavadinimus į NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga.

Vasario 2 d. Biržos prekybos sesija pratęsta iki 16:00 valandos.

Vasario 2 d. Pradėta organizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių platinimo aukcionai NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. Iki šiol Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionai buvo vykdomi per Lietuvos banką.

Kovo 2 d. NASDAQ OMX Riga narys „DnB NORD Banka“ tapo ir biržų NASDAQ OMX Tallinn bei NASDAQ OMX Vilnius nariu.

Gegužės 25 d. NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržos kartu su partneriu Ivars Bergmanis įsteigė nepriklausomą bendrovių tyrimų įmonę Emerging Nordic Research, kuri teikia tyrimų paslaugas išimtinai instituciniams investuotojams.

Rugpjūčio 6 d. Bonniers Business, Ernst & Young, Glimstedt, ISM, NASDAQ OMX Baltijos biržos ir Swedish Chamber of Commerce įkūrė Baltic Institute of Corporate Governance (Bendrovių valdymo institutas Baltijos šalyse).

Lapkričio 18 d. Biržų operatorė NASDAQ OMX įsigijo Swedbank ir SEB bankų turimas vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Tallinn akcijas. Tuo pačiu kiti Talino biržos mažumos akcininkai taip pat pardavė savo turimą dalį NASDAQ OMX, kuriai po šių sandorių dabar priklauso 93 procentai vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Tallinn akcijų.

2010

Vasario 3 d. JAV viešintis Lietuvos premjeras Andrius Kubilius atidarė prekybos sesiją NASDAQ akcijų rinkoje.

Vasario 8 d. NASDAQ OMX paleido prekybos sistemą INET septyniose savo rinkose Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse.

Vasario 17 d. Pradėta prekiauti AB „Linas Agro Group“ akcijomis vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius.

Kovo 18 d. Su Danske Bank AS Lietuvos filialu buvo sudaryta VVP aukciono dalyvio sutartis.

Balandžio 1 d. AS „Regionala investiciju banka“ – naujas NASDAQ OMX Vilnius biržos narys.

Gegužės 25 d. Vilniuje įvyko jau aštuntasis biržos organizuojamas susitikimas su investuotojais, renginyje dalyvavo AB Vilkyškių pieninė, AB Linas Agro Group ir AB TEO LT vadovai.

Liepos 1 d. AB „Grigiškės“ akcijos traukiamos į Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės akcijos papildomajame prekybos sąraše kotiruojamos nuo 1994 m.

Liepos 19 d. Pradėti platinti pirmieji Eurais nominuoti VVP.

Lapkričio 22 d. NASDAQ OMX Vilnius, atsižvelgusi į rinkos dalyvių ir investuotojų poreikį, keičia prekybos ir atsiskaitymų valiutą biržoje iš litų į eurus. Atsiskaitymą užtikrins Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas TARGET2 sistemoje.

Lapkričio 24 d. AB banko Snoras paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą.

Gruodžio 22 d. LITGRID turtas AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

2011

Sausio 17 d. AB LESTO akcijos įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą.

Sausio 20 d. NASDAQ OMX Baltijos biržos Vilniuje, Taline ir Rygoje paskelbė Baltijos vertybinių popierių rinkos 2010 metų apdovanojimų rezultatus. Pagrindinis apdovanojimas, skiriamas bendrovei už geriausius ryšius su investuotojais Baltijos šalyse, atiteko TEO LT ketvirtą kartą iš eilės.

Sausio 18 d. Įį NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą pirmą kartą įtrauktos su finansine priemone susietos obligacijos.

Vasario 1 d. NASDAQ OMX Vilnius biržoje – pirmasis indekso fondas: „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijos įtrauktos į fondų prekybos sąrašą. Tai pirmasis Baltijos šalyse atviras investicinis fondas sukurtas pagal Baltijos šalių šeimai priklausantį Baltijos bendrovių akcijų lyginamąjį indeksą OMX Baltic Benchmark GI.

Kovo 21 d. — NASDAQ OMX Šiaurės Europos ir Baltijos biržos pradeda siūlyti savo nariams galimybę teikti pavedimus į Šiaurės Amerikos akcijų rinkas prekiauti JAV ir Kanados vertybiniais popieriais.

Birželio 20 d. NASDAQ OMX sėkmingai įdiegė prekybą skolos vertybiniais popieriais Genium INET prekybos sistemoje.

Rugsėjo 1 d. „Lietuvos energijos“ akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

Spalio 5 d. Finansų ministerija su Latvijoje esančiu banku „Swedbank“ AS sudarė VVP aukciono dalyvio sutartį. Tai pirmasis aukcionų dalyvis veikiantis ne Lietuvoje.

Spalio 7 d. Prekybos sesiją NASDAQ akcijų rinkoje Niujorke uždarė Baltijos šalių verslo atstovų delegacija.

Lapkričio 16 d. Dėl banko nacionalizavimo, sustabdyta prekyba AB banko SNORAS akcijomis (paprastomis vardinėmis akcijomis ir privilegijuotomis vardinėmis akcijomis).

Lapkričio 21 d. NASDAQ OMX Vilnius stabdo AB banko Snoras dukterinės įmonės Latvijas Krajbanka narystę biržoje.

2012

Sausio 1 d. NASDAQ OMX grupės Baltijos rinkų padaliniui pradeda vadovauti Arminta Saladžienė. Šį padalinį sudaro vertybinių popierių biržos Taline, Rygoje, Vilniuje bei centriniai vertybinių popierių depozitoriumai Estijoje ir Latvijoje.

Sausio 3 d. NASDAQ OMX Helsinki Oy įsigijo 60 procentų Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (LCVPD) akcijų iš Lietuvos banko.

Sausio 26 d. NASDAQ OMX Baltijos biržos Vilniuje, Taline ir Rygoje paskelbė Baltijos vertybinių popierių rinkos 2011 metų apdovanojimų rezultatus. Pagrindinis apdovanojimas, skiriamas bendrovei už geriausius ryšius su investuotojais Baltijos šalyse, atiteko TEO LT.

Vasario 1 d. Įsigaliojo naujasis ICB bendrovių veiklos klasifikavimo standartas.

Birželio 4 d. NASDAQ OMX Baltijos šalių biržos, siekdamos kainos formavimo procesą padaryti dar efektyvesnį ir skaidresnį, pradeda taikyti naujus kainos kitimo žingsnius.

Birželio 11 d. NASDAQ OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržos patvirtino Nomura International plc narystę biržose Vilniuje, Taline ir Rygoje.

Spalio 26 d. TEO vadovas Arūnas Šikšta tapo pirmuoju Baltijos šalyse listinguojamų bendrovių atstovu, uždariusių prekybos sesiją NASDAQ OMX biržoje Niujorke.

Spalio 30 d. AB bankas “Finasta” tapo NASDAQ OMX Baltijos rinkos Oficialiojo sąrašo bendrovės “Ekspress Grupp” akcijų rinkos formuotoju (angl. market maker).

Lapkričio 20 d.  NASDAQ OMX Baltijos rinkoje visus metus nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. skelbiamos fondų įtraukimo į prekybos sąrašus įmokos atostogos.

2013

Sausio 23 d. Į NASDAQ OMX Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukiama Latvijos valstybinės bendrovės “Latvenergo” pirmoji obligacijų emisija.

Sausio 24 d. Kasmetinėje „Baltijos rinkos apdovanojimų“ ceremonijoje paskelbtos ir apdovanotos 2012 m. bendrovės nugalėtojos. TEO LT, „Latvijas Kuģniecība“ ir LVH Pank buvo apdovanotos penkiose skirtingose nominacijose.

Kovo 20 d. Šiaulių bankas tapo 24-uoju visos Baltijos rinkos, kurią sudaro Estijos, Latvijos ir Lietuvos vertybinių popierių biržos ir Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, nariu.

Balandžio 4 d. NASDAQ OMX Vilnius skelbia kasmetinį geriausio mokslinio darbo Lietuvos arba Baltijos kapitalo rinkos tematika konkursą. Konkurso tikslas – paskatinti studentus analizuoti vertybinių popierių rinkos aktualijas, tendencijas ir pokyčius, jos svorį bei įtaką šalies ekonomikos plėtrai.

Liepos 1 d. NASDAQ OMX Baltijos biržos pristatė naują rinkos formavimo programą, skirtą Baltijos rinkos likvidumui padidinti. Viena svarbiausių šios programos naujovių yra ta, kad Baltijos biržos – NASDAQ OMX Talino, NASDAQ OMX Rygos ir NASDAQ OMX Vilniaus – skatina savo narius finansų tarpininkus tapti rinkos formuotojais, suteikdamos 40% nuolaidą komisinėms įmokoms.

Rugpjūčio 1 d. AB bankas „Finasta“ tapo NASDAQ OMX Baltijos biržų Rinkos formavimo programos dalyviu ir palaiko 6 Baltijos rinkos bendrovių akcijų likvidumą.

Rugpjūčio 1 d. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ akcijos (simbolis: AMG), įtrauktos į NASDAQ OMX Baltijos rinkos Papildomąjį sąrašą.

Rugpjūčio 9 d. Alternatyvioje rinkoje First North pradėta prekiauti Estijos „Telescan“ AS akcijomis (biržos simbolis: TSC1T).