Šis metodinis leidinys parengtas, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius pokyčius finansų analizėje, kuriuos didele dalimi nulėmė tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) formavimasis ir jų taikymo tarptautinėje įmonių finansų apskaitos praktikoje plėtra. Leidinyje pateikti finansiniai rodikliai, jų apibrėžimai bei interpretavimas, o taip pat taikymo pavyzdžiai tipiškos gamybinės įmonės, prekybinės įmonės bei komercinio banko atvejais. Pridėti įmonių ir bankų finansinių ataskaitų pavyzdžiai pagal TFAS, pagal kuriuos buvo apskaičiuotos finansinių rodiklių reikšmės.

ĮMONIŲ FINANSINĖ ANALIZĖ. RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA