Saulius Malinauskas 
Nasdaq Vilnius valdybos pirmininkas

Gyvenimo aprašymas

 

Gediminas Varnas
Nasdaq Vilnius teisininkas, Nasdaq Vilnius Valdybos narys

Gyvenimo aprašymas

 

Vaidotas Užpalis
Nasdaq Vilnius Valdybos narys

Gyvenimo aprašymas

 

Nasdaq Vilnius tarybos nariai

Arminta Saladžienė
Tarybos narys, Nasdaq

Teuvo Rossi 
Tarybos narys, Nasdaq

Pall Hardarson 
Tarybos narys, Nasdaq