Nasdaq Baltijos šalių biržos kiekvienais metais organizuoja geriausio mokslinio darbo Baltijos kapitalo rinkos tematika konkursą. Konkurso tikslas – paskatinti studentus domėtis Baltijos šalių kapitalo rinkomis, analizuoti jų tendencijas bei dinamiką, įrodyti kapitalo rinkų svarbą šalies ir Baltijos šalių ekonomikai. Šiuo konkursu prisidedame prie bendro uždavinio – užauginti žingeidžius, finansų rinkos mechanizmą išmanančius jaunuosius profesionalus.

Geriausių darbų nugalėtojai apdovanojami:

1 vieta – 1000 Eur
2 vieta – 500 Eur
3 vieta – 250 Eur

Reiklavimai, keliami moksliniams darbams:

  • Baigiamasis mokslinis darbas turi atitikti universitetų ir aukštųjų mokyklų mokslinių darbų ruošimo bakalauro arba magistro laipsnio metodinius reikalavimus.
  • Turi atspindėti Baltijos kapitalo rinkos tematiką.
  • Baigiamasis mokslinis darbas turi būti parašytas lietuvių, latvių, estų arba anglų kalbomis.
  • Baigiamasis mokslinis darbas turi būti apgintas 2017 metais arba 2018 metais.
  • Moksliniai darbai turi būti pateikti iki spalio 31 d., 2018 m.

Konkursui turi būti pateikta:

Skaitmeninė baigiamojo mokslinio darbo kopija vienu iš šių formatų : PDF arba MS Word. Moksliniai darbai pateikiami elektroniniu paštu: vilnius@nasdaq.com .

Prie mokslinio darbo turi būti nurodyta tiksli konkurso dalyvių asmeninė informacija:

  • Autoriaus/ių Vardas ir Pavardė, kontaktinė informacija: el. paštas, telefono numeris;
  • Universitetas, kuriame buvo apgintas mokslinis darbas;
  • Baigiamojo mokslinio darbo vadovas, Vardas ir Pavardė, kontaktinė informacija: el. paštas, telefono numeris.

Konkurse gali dalyvauti absolventai (pavieniui arba grupėse), kurie yra apsigynė baigiamuosius mokslinius darbus ir įgijo bakalauro arba magistro laipsnį Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje, arba kitoje šalyje.

Informaciją apie anksčiau vykusio šio konkurso nugalėtojus galima rasti čia.