AB „Grigiškės“ pristatymas (pdf)
Pranešėjas: Gintautas Pangonis, Generalinis direktorius.

 

AB „Sanitas“ pristatymas (pdf)
Pranešėjas: Saulius Jurgelėnas, Generalinis direktorius.

 

AB „Lietuvos energija“ pristatymas (pdf)
„Įmonės pokyčiai įgyvendinant nacionalinę energetikos strategiją ir jų reikšmė akcininkams.”
Pranešėjai:
Aloyzas Koryzna, AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius;
Darius Grondskis, AB „Lietuvos energija“ administravimo direktorius.

 

AB „Rytų skirstomieji tinklai” pristatymas (pdf)
„Elektros skirstomųjų tinklų reorganizavimo procesas.”
Pranešėjas: Arvydas Tarasevičius, AB „Rytų skirstomieji tinklai” Generalinis direktorius.

 

Nacionalinės energetikos strategijos pristatymas (pdf) 
Pranešėjas: LR Energetikos Ministras Arvydas Sekmokas

 

APB „Apranga“ pristatymas (pdf)
Pranešėjas: Rimantas Perveneckas, Generalinis direktorius.

AB „Pieno žvaigždės“ pristatymas (pdf)
Pranešėjas: Linas Sasnauskas, Vykdantysis direktorius.