Aukciono  
diena
ISIN kodas Nominali vertė Atkarpos dydis (%) Mažiausias siūlytas pelningumas(%) Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas (%) Vidutinis svertinis pelningumas (%) Bendra konkurencinių pavedimų paklausa nominalia verte Bendra nekonkurencinių pavedimų paklausa nominalia verte Išplatintas   kiekis nominalia verte


2019                  
2019 03 18 LT0000630063 100 EUR 0,1 0,100 0,165 0,159 120 725 000 7 500 000 30 000 000
2019 03 12 LT0000670036 100 EUR 0,8 0,720 0,780 0,772 22 420 000 2 000 000 15 000 000
2019 03 04 LT0000650046 100 EUR 0,4 0,400 0,430 0,419 73 900 000 2 500 000 35 000 000
2019 02 25 LT0000610073 100 EUR 1,1 1,035 1,085 1,064 21 050 000 2 250 000 10 000 000
2019 02 18 LT0000650020 100 EUR 0,3 -0,015 0,020 0,005 231 450 000 2 000 000 38 000 000
2019 02 11 LT0000670036 100 EUR 0,8 0,785 0,845 0,828 31 250 000 3 000 000 25 000 000
2019 02 04 LT0000610073 100 EUR 1,1 1,090 1,125 1,119 28 950 000 2 500 000 15 000 000
2019 01 28 LT0000650046 100 EUR 0,4 0,435 0,470 0,468 73 050 000 3 000 000 40 000 000
2019 01 21 LT0000670036 100 EUR 0,8 0,850 0,885 0,875 13 500 000 2 400 000 10 000 000
2019 01 14 LT0000610073 100 EUR 1,1 1,110 1,140 1,131 4 500 000 2 000 000 4 000 000
2019 01 07 LT0000650038 100 EUR 0,3 0,250 0,310 0,293 74 967 700 3 000 000 45 000 000