Baltijos šalių bendrovių veiklos klasifikacija

Nuo 2012 m. vasario 1 d. Nasdaq vertybinių popierių biržos Baltijos šalyse kartu su Nasdaq biržomis Stokholme, Kopenhagoje, Helsinkyje ir Reikjavike pradėjo naudoti ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartą. Šį standartą administruoja FTSE grupė.
ICB yra plačiai naudojamas pasaulinis bendrovių veiklos klasifikavimo standartas, leidžiantis suklasifikuoti bendroves keturiais lygiais: pagal pramonės šaką, aukštesnįjį sektorių, sektorių ir subsektorių. Bendrovės klasifikuojamos pagal pagrindinę veiklą, kuri bendrovei neša daugiausia pajamų.

ICB klasifikavimo standartą sudaro 10 pramonės šakų, 19 aukštesniųjų sektorių, 41 sektorius ir 114 subsektorių.

10 pramonės šakų:
0001 Nafta ir dujos
1000 Pagrindinės medžiagos
2000 Pramoniniai gaminiai
3000 Plataus vartojimo prekės
4000 Sveikatos priežiūra
5000 Paslaugos vartotojams
6000 Telekomunikacijos
7000 Komunalinės paslaugos
8000 Finansinės paslaugos
9000 Technologijos

Pagrindiniai ICB klasifikavimo standarto bruožai:

Patikimumas
: klasifikacija yra nuolat atnaujinama, kad būtų užtikrintas jos aktualumas

Universalumas: klasifikacija gali būti taikoma viso pasaulio bendrovėms

Tikslumas
1. Klasifikacijos struktūra atspindi investicinės aplinkos tendencijas, vyraujančias ekonominėse veiklos sektoriuose.
2. Klasifikacija nuolatos prižiūrima profesionalų.
3. Klasifikacija administruojama nepriklausomo komiteto.

Daugiau informacijos apie ICB rasite čia: www.icbenchmark.com

Baltijos šalių VP biržų bendrovių ekonominės veiklos klasifikacija pagal ICB