Nasdaq naudoja tą pačią indeksų klasifikaciją ir Šiaurės Europos, ir Baltijos šalių verybinių popierių (VP) rinkose. Vienoda indeksų skaičiavimo metodika padeda geriau suprasti Šiaurės Europos ir Baltijos šalių biržų indeksus ir lengviau palyginti šių šalių VP rinkas. 

Nasdaq Baltijos šalių indeksų šeimą sudaro Baltijos šalių lyginamasis, prekybinis, visų akcijų ir sektoriniai indeksai.

Visų indeksų reikšmės yra susijusios, t. y. jų skaičiavimui naudojama praeitos sesijos akcijų kaina. Indeksų skaičiavimas pagrįstas visų akcijų, įtrauktų į indeksus, kapitalizacijų pokyčiais per tam tikrą laiko tarpą. 
 

Nasdaq Baltijos šalių indeksų šeimą sudaro: 

– Baltijos šalių akcijų lyginamasis indeksas (OMX Baltic Benchmark) skaičiuojamas įtraukiant Baltijos šalių biržų prekybos sąrašuose esančias bendroves. Indeksą sudaro likvidžiausių ir didžiausios kapitalizacijos bendrovių akcijos, suklasifikuotos pagal ekonominės veiklos sektorius. Šis indeksas parodo bendrą VP rinkos tendenciją ir pristatomas kaip ekonomiškai efektyvus indeksas, pagal kurį investuotojai gali sudaryti VP portfelį. Indekso sudėtis atnaujinama kas pusmetį siekiant užtikrinti, kad ji atspindėtų geriausią investavimo strategiją mažiausiomis sandorių sąnaudomis. Bendrovių akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo tos bendrovės laisvų akcijų rinkoje kapitalizacijos, t.y. į indeksą įtraukiamos tik tos akcijos, kurios laisvai cirkuliuoja VP rinkoje. 

– Baltijos šalių akcijų prekybinis indeksas (OMX Baltic 10). Jį sudaro 10 pačių likvidžiausių Baltijos šalių biržų prekybos sąrašuose esančių bendrovių akcijos. Ribotas bendrovių skaičius indekse, garantuoja aktyvią prekybą šių bendrovių akcijomis, todėl indeksas yra tinkamas išvestinėms finansinėms priemonėms. Bendrovių akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo laisvų tos bendrovės akcijų skaičiaus. Indekso sudėtis peržiūrima kas pusmetį. 

– Visų akcijų indeksai (OMX Baltic, OMX Tallinn, OMX Riga, OMX Vilnius) skaičiuojami kiekvienoje Baltijos šalių biržoje atskirai, o taip pat ir bendrai visai Baltijos šalių VP rinkai. Į juos įtraukiamos visos Baltijos šalių biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše esančios bendrovės. Šie indeksai atspindi dabartinę kiekvienos Baltijos šalies ar bendros Baltijos šalių VP rinkos situaciją ir jos pokyčius. 

– Sektoriniai indeksai sukurti naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark)klasifikavimo standartu, kurį adminisruoja FTSE grupė. ICB yra plačiai naudojamas pasaulinis bendrovių veiklos klasifikavimo standartas, leidžiantis suklasifikuoti bendroves keturiais lygiais: pagal pramonės šaką, aukštesnįjį sektorių, sektorių ir subsektorių. Sektoriniai indeksai parodo tendencijas konkrečiame sektoriuje ir leidžia palyginti tame pačiame sektoriuje dirbančias konkuruojančias bendroves. Į indeksus įtraukiamos visos Baltijos šalių VP biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše esančios bendrovės. Indeksai yra skaičiuojami pirmiems dviems bendrovių klasifikavimo lygiams.

Nasdaq Baltijos šalių akcijų indeksų aprašymus galite rasti čia.

 

Indeksų rūšys

– Grąžos indeksas (GI): Norint atspindėti tikrąją indekso vertę, skaičiuojant grąžos indeksą, įvertinami dividendai, t. y. pirmą dieną “be teisės” gauti dividendus (Ex-day) indekso skaičiavimo formulės vardiklyje dividendai atimami iš praeitos dienos kainos. Dividendai įvertinami proporcingai indekso sudėtyje esančių akcijų skaičiui. 

– Kainos indeksas (PI): Kainos indekse dividendai nėra įvertinami (nėra atimami). Taigi, kainos indeksas tik parodo jį sudarančių akcijų kainos kitimą. Skirtumas tarp akcijų grąžos indekso ir kainos indekso yra aiškinamas tuo, kad akcijų grąžos indekse įvertinamas dividendinis pajamingumas 

– Riboto akcijų skaičiaus indeksas (Cap): Riboto akcijų skaičiaus indeksą sudarančių akcijų svoriui nustatyta didžiausia leistina riba (ribos nustatytos remiantis Direktyvos 2001/108/EB dėl KIPVPS 22 straipsniu). Jei akcijų skaičius indekse viršija nustatytą ribą, tai jis sumažinamas iki didžiausios leistinos ribos.