Baltijos šalių akcijų lyginamasis indeksas OMX Baltic Benchmark (OMXBB) – PI, GI, CAP

OMX Baltijos šalių lyginamąjį indeksą (OMX Baltic Benchmark Index) sudaro visų sektorių didžiausios kapitalizacijos ir likvidžiausių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama Nasdaq Baltijos šalių VP biržose. Bendrovių akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo tos bendrovės akcijų rinkos vertės ir jų skaičiaus rinkoje, t.y. į indeksą įtraukiama tik ta akcinio kapitalo dalis, kuri laisvai cirkuliuoja rinkoje. Tikimasi, kad šis indeksas padės nebrangiai susidaryti efektyvų savo akcijų portfelį. Taigi OMXBB bus ypač parankus investicinių produktų valdytojams ir kaip palyginamasis indeksas investuotojams. Siekiant užtikrinti pelningo investavimo nedidelėmis sandorio sąnaudomis galimybes, OMXBB indeksas atnaujinamas du kartus per metus – sausio 1 d. ir liepos 1 d. Indeksas pristatomas kaip kainos indeksas ir kaip grąžos indeksas, o taip pat kaip dar vienas šio indekso variantas, vadinamas OMXBBCAP, kai indekso reikšmė apskaičiuojama kaip kainos (PI) ir grąžos (GI) indeksas, bet ribojant vienos bendrovės akcijų lyginamąjį svorį indekse. OMXBB ir OMXBBCAP skaičiuojami eurais. OMXBB ir OMXBBCAP indeksų bazinė data yra 1999 m. gruodžio 31 d., o bazinė reikšmė yra 100 punktų. Indekso reikšmės pristatomos su 60 sekundžių pavėlavimu.


Baltijos šalių akcijų prekybinis indeksas OMX Baltic 10 (OMXB10) – PI, GI

Prekybinį indeksą OMXB10 sudaro 10 pačių likvidžiausių Baltijos šalių bendrovių akcijų Nasdaq Baltijos šalių VP biržose. Kadangi į indeksą įtraukiama nedaug bendrovių, visos indeksą sudarančios akcijos pasižymi itin dideliu likvidumu, todėl šio indekso akcijos labai tinka išleidžiant išvestines finansines priemones. Bendrovės akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo laisvų tos bendrovės akcijų skaičiaus ir jų rinkos vertės, o konkrečios bendrovės akcijų svoris indekse negali būti didesnis kaip 15 proc. OMXB10 indekso sudėtis atnaujinama kas pusę metų, sausio 1 d. ir liepos 1 d. OMXB10 indekso bazinė data yra 1999 m. gruodžio 31 d., o bazinė reikšmė yra 100 punktų. Indeksas skaičiuojamas eurais ir pristatomas kaip kainos indeksas PI ir kaip grąžos indeksas (GI). Indekso reikšmės pristatomos realiu laiku atnaujinant jas per sekundę.
 

OMX Baltic (OMXB) – PI, GI

OMX Baltic – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Baltijos šalių VP biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti kiekvienos biržos ar visos Baltijos šalių VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius. OMXB indekso bazinė data yra 1999 m. gruodžio 31 d., o bazinė reikšmė – 100 punktų. Indeksas skaičiuojamas eurais ir pateikiamas kaip kainos indeksas (PI) ir kaip grąžos indeksas (GI). Indekso reikšmės pristatomos su 60 sekundžių pavėlavimu.


OMX Tallinn indeksas (OMXT) – GI

OMX Tallinn indeksas – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Talino VP biržos Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti Talino VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius. OMXT indekso bazinė data yra 1996 m. birželio 3 d., o bazinė reikšmė –100 punktų. Indeksas pristatomas kaip grąžos indeksas (GI). Indekso reikšmės pristatomos su 60 sekundžių pavėlavimu.


OMX Riga indeksas (OMXR) – GI

OMX Riga indeksas – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Rygos VP biržos Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti Rygos VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius. OMXR indekso bazinė data yra 1999 m. gruodžio 31 d., o bazinė reikšmė –100 punktų. Indeksas pristatomas kaip grąžos indeksas (GI). Indekso reikšmės pristatomos su 60 sekundžių pavėlavimu.


OMX Vilnius indeksas (OMXV) – GI

OMX Vilnius indeksas – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos Vilniaus VP biržos Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų. Indeksu siekiama atspindėti Vilniaus VP rinkos einamąją padėtį ir jos pokyčius. OMXV indekso bazinė data yra 1999 m. gruodžio 31 d., o bazinė reikšmė –100 punktų. Indeksas pristatomas kaip grąžos indeksas (GI). Indekso reikšmės pristatomos su 60 sekundžių pavėlavimu.
 

OMX Baltijos šalių sektoriniai indeksai – PI, GI 

OMX Baltijos šalių sektoriniai indeksai sukurti naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartu, kurį administruoja FTSE grupė. ICB yra plačiai naudojamas pasaulinis bendrovių veiklos klasifikavimo standartas, leidžiantis suklasifikuoti įmones keturiais lygiais: pagal pramonės šaką, aukštesnįjį sektorių, sektorių ir subsektorių. Sektoriniai indeksai parodo tendencijas konkrečiame sektoriuje ir leidžia palyginti tame pačiame sektoriuje dirbančias konkuruojančias bendroves. Į indeksus įtraukiamos visos Baltijos šalių VP biržų Oficialiajame ir Papildomajame sąraše esančios bendrovės (bendrovės, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų, neįtraukiamos). Sektoriniai indeksai skaičiuojami eurais kaip kainos (PI) ir grąžos (GI) indeksai kiekvienai ICB pramonės šakai atskirai. Nasdaq Baltijos šalių VP rinkos sektorinių indeksų bazinė data yra 2011 m. birželio 30 d., o bazinė reikšmė – 1000 punktų. Indekso reikšmės pristatomos vieną kartą pasibaigus prekybai.
 

OMX Baltijos šalių indeksų reikšmes galima rasti čia.