Siekdama patenkinti vis didėjantį bendrovių poreikį pritraukti papildomų lėšų plėtrai Nasdaq 2012 m. sėkmingai įdiegė First North skolos vertybinių popierių rinką Danijoje ir Švedijoje, o 2014 metais – Suomijoje. Baltijos šalių augančioms mažoms ir vidutinėms bendrovėms poreikis pritraukti kapitalo taip pat yra gyvybiškai svarbus. Todėl 2015 m. Baltijos rinkoje sukurta First North skolos vertybinių popierių rinka. Kartu pasiūlyta daugiau galimybių investuotojams, ypač tiems, kurie ieško didesnės investicijų grąžos rizikingesnėmis sąlygomis

Skolos vertybinių popierių rinkos privalumai

Pagrindinis akstinas bendrovėms išleisti skolos vertybinių popierius – papildomo kapitalo pritraukimas. Tai dar viena alternatyva tradiciniam finansavimo šaltiniui – banko paskolai.Statistika rodo, kad Baltijos šalių bendrovės vis daugiau pritraukia lėšų išleisdamos skolos vertybinius popierius (obligacijas).

Skolos vertybinių popierių pliusai:

 • galima ilgesnė trukmė;
 • fiksuota palūkanų norma; nenumatytas išankstinis išpirkimas (nėra amortizacinių išlaidų);
 • mažesnė bendrovės priklausomybė nuo komercinių bankų;
 • lengvesnis sprendimų priėmimo procesas, lankstesnės sąlygos lyginant su bankų paskolomis;
 • tinkama priemonė didelių ilgalaikių projektų finansavimui (skolos VP programa);
 • didesnis matomumas ir žinomumas visuomenėje;
 • nebūtinas laidavimas, o teigiami pinigų srautai nėra lemiantis reikalavimas (kaip yra bankiniam sektoriuje);

First North ir Reguliuojamos rinkos skirtumai

First North skolos vertybinių popierių rinka  – tai elektroninė daugiašalė prekybos sistema (angl. multilateral trading facility, MTF) neturinti ES reguliuojamos rinkos statuso. Ši rinka dar vadinama alternatyva reguliuojamai rinkai. Prekyba First North rinkoje vyksta pagal vertybinių popierių biržų parengtas taisykles ir jai taikomi mažesni reikalavimai nei reguliuojamoje rinkoje, todėl investicijos į alternatyviosios rinkos bendroves yra rizikingesnės.

Pasirinkusi First North bendrovė naudojasi tokiomis pačiomis galimybėmis, kokias jai galėtų suteikti ir reguliuojamoji rinka. Vienoms bendrovėms yra naudingiau kotiruotis First North rinkoje, o kitos bendrovės žino, kad jų investuotojai pageidauja jas matyti reguliuojamoje rinkoje. Reguliuojamoji ir alternatyvioji rinkos kartu siūlo investuotojams didesnį pasirinkimą ir daugiau investavimo galimybių.

Bendrovėms, kurių skolos vertybiniai popieriai yra įtraukiami į First North skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, nereikia rengti prospekto (viešojo siūlymo prospekto) ir gauti šalies priežiūros institucijos leidimo, nebent to reikalauja šalies įstatymai. Be to, reguliuojamoje rinkoje finansinė apskaita turi būti sudaroma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (angl. International Financial Reporting Standards, IFRS), o First North rinkoje kotiruojamos bendrovės finansinę apskaitą gali sudaryti pagal toje šalyje galiojančius verslo apskaitos standartus.

Įtraukimo į sąrašus reikalavimai

Pagrindinis dokumentas, kurį reikia pateikti bendrovei, kad jos skolos vertybiniai popieriai būtų įtraukti į First North skolos vertybinių popierių sąrašą, yrai Bendrovės aprašymas, tačiau tam tikrais atvejais pakanka ir Skolos vertybinių popierių aprašymo.

Bendrovės aprašymas – tai dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie bendrovę, apie jos išleidžiamus skolos vertybinių popierius bei jų išleidimo sąlygas. Emitentai, kurių vertybiniai popieriai jau yra kotiruojami vienoje iš Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) reguliuojamoje rinkoje arba lygiaverčiai pripažintoje rinkoje, yra atleidžiamos nuo būtinybės pateikti Bendrovės aprašymą. Šioms bendrovėms užtenka pateikti Skolos vertybinių popierių aprašymą, t.y., tokiu atveju pakanka pateikti skolos vertybinių popierių išleidimo sąlygas ir nuorodas į jau viešai paskelbtą bendrovės informaciją (bent angliškai).

Rengdami paraišką ir pateikdami ją emitentai privalo bendradarbiauti su Sertifikuotu patarėju. Tačiau jeigu emitento akcijos jau yra kotiruojamos ES ar EEE reguliuojamoje ar kitoje First North rinkoje, šis reikalavimas nėra taikomas. Sertifikuotų patarėjų funkcija – patarti ir padėti emitentui šiame etape. Jeigu emitentas ir jo Sertifikuotas patarėjas nusprendžia bendradarbiauti ir prekybos etape, tokiu atveju Sertifikuotas patarėjas atliktų priežiūrą bei konsultuotų.

Yra reikalavimas, kad emitento, kurio skolos vertybinių popierių vieneto nominali vertė yra mažesnė nei 100 000 Eurų, finansų istorija siektų 2 metus. Tačiau vertybinių popierių birža, įvertinusi atitinkamą paraišką, turi teisę pritaikyti tam tikrą išimtį.

Reikalavimai

First North informacijos atskleidimo taisyklės yra mažiau griežtos nei reguliuojamoje rinkoje. Bendra taisyklė, kuria reikia vadovautis: visa informacija, galinti turėti įtakos vertybinių popierių kainos pokyčiams, privalo būti atskleista per vertybinių popierių biržos informacijos atskleidimo sistemą. Minimalūs informacijos atskleidimo reikalavimai:

 • pusmečio ir metų finansinės ataskaitos (tame tarpe auditoriaus ataskaita)
 • informacija apie šaukiamą skolos vertybinių popierių savininkų susirinkimą
 • bendrovės akcininkų arba skolos vertybinių popierių savininkų susirinkimo nutarimai
 • bendrovės vadovybės pasikeitimai, kt.

Sertifikuoti patarėjai ir Nasdaq Baltijos rinkos specialistai visada atsakys į visus skolos vertybinių popierių emitentų klausimus.