Bendrovei pirmoji prekybos diena biržoje tai tik kelionės pradžia viešai praduoti akcijas tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojams. Nuo šio momento bendrovės gyvenime atsiranda su įtraukimu į biržos sąrašus pokyčių, juolab, bendrovei skiriamas didesnis žiniasklaidos, investuotojų, verslo partnerių, konkurentų dėmesys.

Pritraukdama lėšas iš daugelio akcininkų, bendrovė prisiima atsakomybę už jų investiciją ir mainais už tai turi pateikti pakankamai informacijos apie jų investavimo objektą – t.y. pačią save. Tad bendrovė įtraukta į Baltijos biržų prekybos sąrašus reguliariai teikia ataskaitas apie savo finansinius rezultatus, atvirai bendrauja su investuotjais, infomuoja apie esminius pokyčius, laikosi bendrovių valdymo kodekso.

Informacijos rinkai atskleidimas

Baltijos vertybinių popierių biržos taiko griežtus reikalavimus informacijos atskleidimui kotiruojamoms bendrovėms. Atsižvelgiant į tai , į kokią rinką įtraukiami vertybiniai popieriai, bendrovei iškyla pareiga viešai atskleisti informaciją rinkai apie savo veiklą ir vertybinius popierius.

Bendrovė, įtraukta į biržos sąrašus, turi nedelsiant viešai paskelbti informaciją apie įvykius, galinčius turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių rinkos kainai. Tokie bendrovei reikšmingi ir svarbūs įvykiai, kuriuos investuotojai įvertina, priimdami investicinius sprendimus, yra vadinami esminiais. Daugiau kokie yra esminiai įvykiai skaitykite čia ir esminių įvykių žodynėlį rasite čia.

Informacijos atskleidimo reikalavimai Nasdaq Vilnius

 

Bendrovių valdymas

Visos trys Baltijos šalių vertybinių popierių biržos priėmė Bendrovių valdymo kodeksus. Tai reiškia, kad šiose biržose į prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės kasmet, pateikdamos metinį pranešimą ar metų prospektą-ataskaitą, privalės informuoti apie tai, kaip jos laikosi konkrečių minėtų kodeksų rekomendacijų. Jei bendrovė nesilaikys kurių nors iš kodeksuose rekomenduojamų principų, ji turės nurodyti priežastis, kodėl jų nesilaikoma.

Daugiau apie bendrovių valdymą skaitykite čia.