Reglamentuojamos informacijos paieška www.crib.lt

Vertybinių popierių komisija (toliau –VPK) 2007 m. spalio 18 d. posėdyje pripažino suderintomis Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės (toliau – CRIB), kurią administruoja Nasdaq Vilnius, veiklos taisykles. 

Žemiau išdėstytos pagrindinės Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos taisyklių (toliau – veiklos taisyklės) nuostatos. 

1. Veiklos taisyklės buvo rengiamos atsižvelgiant į Vertybinių popierių įstatyme nustatytus reikalavimus, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė (toliau – CRIB) atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminuojančią, neatlygintiną ir greitą prieigą prie saugomos reglamentuojamos informacijos.

2. CRIB bus sudėtinė sistemos dalis, kuri bus skirta Baltijos ir Šiaurės šalių reglamentuojamos informacijos duomenų bazės sudarymui, saugojimui ir naudojimui. 

3. Veiklos taisyklės numato kelis alternatyvius reglamentuojamos informacijos įdėjimo į CRIB būdus: 
(a) per GlobeNewswire sistemą (internetinę informacijos atskleidimo ir platinimo sistemą), 
(b) per specialiai tam tikslui sukurtą interneto tinklalapį, ir 
(c) per informacijos platintoją, su kuriuo tiek emitentas, tiek Nasdaq Vilnius yra sudarę sutartis dėl tokio reglamentuojamos informacijos pateikimo į CRIB būdo. 

4. Informaciją į CRIB bus galima pateikti bet kurio formato elektronine byla. Veiklos taisyklės numato atitinkamas priemones reglamentuojamos informacijos teikimo saugumui ir informacijos šaltinio tikrumui užtikrinti (pvz., emitentai teiks reglamentuojamą informaciją į CRIB prisijungdami saugiu interneto https protokolu, įvesdami unikalų vartotojo vardą ir slaptažodį). Emitentams užtikrinama galimybė įdėti reglamentuojamą informaciją į CRIB 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. 

5. Veiklos taisyklės nustato Nasdaq Vilnius pareigą užtikrinti pakankamą CRIB saugojimo įrenginio talpą, taip pat numato, kad CRIB yra saugoma dviem kopijomis technologiškai ir fiziškai skirtinguose saugojimo įrenginiuose. 

6. Pagal veiklos taisykles, galutiniams vartotojams bus sudaryta nemokama prieiga prie reglamentuojamos informacijos per viešą interneto tinklalapį 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Galutiniams vartotojams sudaroma galimybė tinklalapyje vykdyti reglamentuojamos informacijos paiešką pagal nustatytus kriterijus, taip pat parsisiųsti ir atsispausdinti tiek paieškos rezultatus, tiek ir pačią reglamentuojamą informaciją. 

7. Veiklos taisyklės nustato pradinę ir metinę įmokas emitentams už galimybę teikti reglamentuojamą informaciją į CRIB. Įmokų dydžiai suderinti su Lietuvos banku. 

8. Veiklos taisyklės nustato, kad CRIB veiklos pradžia – 2008 metų sausio 1 d. 

Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su CRIB ar jos veiklą reglamentuojančiomis taisyklėmis, prašome kreiptis į ryšių su klientais specialistą Justiną Juknį, tel. +370 5 253 14 17, el. paštas: justinas.juknys@nasdaq.com


PRIDEDAMA: 
Informacijos tipų ir kategorijų, pagal kurias emitentai skelbia reglamentuojamą ir kitą informaciją, gairės (2018 m.)

2007 m. spalio 18 d. VPK pranešimas dėl Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos taisyklių (1 lapas).

Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ administruojamos centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos taisyklės (6 lapai).