2008 metais Vertybinių popierių komisijos parengtos gairės paaiškina dažniausiai kylančius klausimus dėl viešai  neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo, emitentų vadovų prekybos vertybiniais popieriais, reikalavimų audito komitetams ir preliminarių veiklos rezultatų bei prognozių skelbimo.

Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių gairės.pdf

Emitentų vadovų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų prekybos finansinėmis priemonėmis gairės.pdf

Reikalavimų Audito komitetams taikymo gairės.pdf

Preliminarių veiklos rezultatų ir veiklos prognozių skelbimo gairės.pdf