Visos trys Baltijos šalių vertybinių popierių biržos priėmė Bendrovių valdymo kodeksus. Tai reiškia, kad šiose biržose į prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės kasmet, pateikdamos metinį pranešimą ar metų prospektą-ataskaitą, privalės informuoti apie tai, kaip jos laikosi konkrečių minėtų kodeksų rekomendacijų. Jei bendrovė nesilaikys kurių nors iš kodeksuose rekomenduojamų principų, ji turės nurodyti priežastis, kodėl jų nesilaikoma.

Bendrovių valdymo kodeksų rekomendacijos yra pagrįstos pasaulinės geros bendrovių valdymo praktikos analize bei naujausiomis Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių valdymo tobulinimo srityje. Šios rekomendacijos padės bendrovėms išvengti su bendrovės valdymu susijusių interesų konfliktų bei neleisti tam tikroms interesų grupėms daryti įtakos įmonės valdymui.

Kodeksuose išdėstyti bendrovių valdymo principai yra rekomendacinio pobūdžio. Tačiau bendrovės, kurios laikosi šių kodeksų, parodo rinkos dalyviams, kad jų valdymas ir informacijos atskleidimo lygis atitinka visuotinai pripažintus standartus ir rekomendacijas. O tinkamas įmonės valdymas padeda pritraukti tiek vietines, tiek užsienio investicijas, išlaikyti investuotojų pasitikėjimą bendrove, didinti jos konkurencingumą.

Bendrovių valdymo kodeksų rekomendacijos apima sritis, susijusias su akcininkų interesų apsauga, tinkama pusiausvyra ir funkcijų pasiskirstymu tarp bendrovės priežiūros ir valdymo organų, skatina bendroves tinkamai atskleisti informaciją rinkai.

Bendrovių valdymo kodeksų projektams pastabas ir pasiūlymus pateikė biržose listinguojamos bendrovės, investuotojai, šalių Finansų ir Ūkio ministerijos, vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos, teisininkai ir kiti rinkos dalyviai. Į kodeksus yra perkeltos naujausios Europos komisijos rekomendacijos.
Vilniaus vertybinių popierių biržos bendrovių valdymo kodekso tekstas taip pat buvo suderintas tarp trijų Baltijos biržų. Kodeksas įsigaliojo nuo 2007 metų sausio 1 dienos.

 

Nasdaq Vilnius Bendrovių valdymo kodeksas

2004 m. vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius Valdyba, siekdama tobulinti akcinių bendrovių valdymą bei skleisti geriausią praktiką tarp biržoje listinguojamų bendrovių, patvirtino Nasdaq Vilnius Listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą (Kodeksas).

2006 m. Nasdaq Vilnius parengė naują Kodekso redakciją, kuriai 2006 m. liepos 28 d. posėdyje pritarė Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius valdyba 2006 m. rugpjūčio 21 d. patvirtino naują Bendrovių valdymo kodekso redakciją.

Nuo 2007 metų visos biržoje listinguojamos bendrovės kasmet, pateikdamos metinį pranešimą, privalės informuoti apie tai, kaip jos laikosi konkrečių minėto kodekso rekomendacijų. Jei bendrovė nesilaikys kurio nors iš kodekse rekomenduojamų principų, ji turės nurodyti priežastis, kodėl jų nesilaikoma.

Bendrovių valdymo kodekso rekomendacijos yra pagrįstos pasaulinės geros bendrovių valdymo praktikos analize bei naujausiomis Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių valdymo tobulinimo srityje. Kodeksas apima sritis, susijusias su akcininkų interesų apsauga, tinkama pusiausvyra ir funkcijų pasiskirstymu tarp bendrovės priežiūros ir valdymo organų, skatina bendroves tinkamai atskleisti informaciją rinkai.

Vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės yra raginamos susipažinti su šiomis rekomendacijomis ir palaipsniui imti taikyti šiuos principus bei standartus savo veikloje. Įgyvendindamos šio Kodekso principus praktikoje, bendrovės galės lengviau pritraukti tiek vietinius, tiek užsienio investuotojus, stiprinti jų pasitikėjimą bendrove bei kelti jos konkurencingumą.

Dėl bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo tvarkos.pdf – 222 KB