Bendrovė, įtraukiama į reguliuojamos rinkos Oficialųjį prekybos sąrašą bet kurioje Nasdaq Baltijos šalių biržoje, turi atitikti tam tikras sąlygas (pavyzdžiui, būti reikiamo dydžio ir veikti nustatytą metų skaičių). Nasdaq Baltijos biržų prekybos sąrašuose esančios bendrovės privalo laikytis savo šalies teisės aktų ir Europos Sąjungos direktyvų, jas prižiūri vietos priežiūros institucijos. Reikalavimai bendrovei, esančiai Baltijos biržų Oficialiajame prekybos sąraše, yra aukštesni negu priimant į alternatyviąją rinką.

Rinka First North yra alternatyva reguliuojamosios rinkos Oficialiajam prekybos sąrašui. Rinkoje First North bendrovėms taikomi mažesni teisiniai reikalavimai ir biržoje patvirtintos taisyklės. Šios rinkos bendroves prižiūri vietos vertybinių popierių biržos bei sertifikuoti patarėjai. Norinčiai patekti į alternatyviąją rinką, bendrovei nėra taikomi griežti reguliuojamosios rinkos informacijos atskleidimo reikalavimai, įskaitant finansinių ataskaitų rengimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Alternatyvioji rinka First North tinka visų verslo šakų ir bet kokio dydžio įmonėms. Buvimas First North gali tapti pirmuoju žingsniu vertybinių popierių biržos link. Todėl, kad First North bendrovėms yra taikomi mažesni teisiniai reikalavimai, investavimo rizika alternatyviojoje rinkoje gali būti didesnė negu reguliuojamoje. Tačiau tai gali reikšti didesnę investicijų grąžą. First North bendrovių akcijomis prekiaujama toje pačioje prekybos sistemoje kaip ir bendrovių, įtrauktų į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, todėl First North bendroves mato tie patys rinkos dalyviai ir investuotojai.

 

Reguliuojamoji rinka – Baltijos biržų Oficialusis prekybos sąrašas

Alternatyvioji rinka – First North Baltijos šalyse


Rinka ir jos priežiūra

 

Įtraukimą į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus reglamentuoja Lietuvos įstatymai ir ES direktyvos Įtraukimą prekybai rinkoje reguliuoja rinkos operatorius (t.y., vertybinių popierių birža)


Įtraukimo sąlygos

 

Ne mažiau kaip treji veiklos metai Nėra nustatytas trumpiausias veiklos laikas
Minimali bendrovės rinkos vertė – mažiausiai 4 mln. eurų Nėra nustatyto minimalaus bendrovės rinkos vertė dydžio
Ne mažiau kaip 25% akcijų arba 10 mln. eurų vertės akcijų cirkuliuoja rinkoje Nėra nustatytas mažiausios rinkos vertės ar laisvai cirkuliuojančių akcijų skaičiaus kriterijus
Prospektą tvirtina Lietuvos centrinis bankas Pristatomas prospektas arba paprastesnis bendrovės aprašymas
Paprastai reikia turėti keletą išorės ekspertų/ patarėjų (investicijų bankas, advokatų kontora, tarptautinė audito įmonė ir pan.) Privaloma sudaryti paslaugų teikimo sutartį su vienu iš Biržos patvirtintų sertifikuotu patarėju


Informacijos atskleidimas

 

Finansinė apskaita tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus Finansinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos verslo apskaitos arba Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
Metų, pusmečio finansinės ataskaitos (ketvirčio – įmonės pasirinkimu). Metų ir pusmečio finansinės ataskaitos
Informacijos atskleidimas lietuvių ir anglų kalbomis Informacijos atskleidimas lietuvių arba anglų kalba
Privaloma laikytis Biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso Nėra reikalavimo laikytis Biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso


Rizika investuotojams

 

Rizika kontroliuojama, bendrovėms taikant griežtus įtraukimo į prekybos sąrašus ir informacijos atskleidimo reikalavimus Didesnė rizika, nes mažesni reikalavimai bendrovėms