Norėdami prekiauti visose Baltijos šalių vertybinių popierių rinkose, finansų maklerių įmonės turi būti nariais visose trijose – Vilniaus, Talino ir Rygos vertybinių popierių biržose. Tačiau įtraukimo į biržų narių sąrašus tvarka Talino, Rygos ir Vilniaus biržose yra supaprastinta, kadangi prašymus tapti nariu iš karto visose biržose reikia pateikti tik vienai biržai, užpildžius standartinę paraiškos formą dėl bendros narystės Baltijos biržose. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus dar būtina gauti atitinkamą pritarimą iš kiekvienos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos*. Tačiau pagal ES praktiką, investicinei įmonei, kuri jau veikia kurioje nors ES valstybėje, tokia tvarka paprastai reiškia, kad ji turi tik pranešti savo vietinei Vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijai.

Gavęs pritarimą iš Finansų priežiūros institucijos, būsimas narys turi pasirašyti Biržos nario sutartį su Birža bei pateikti užpildytą standartinės formos paraišką dėl narystės vienai iš Baltijos biržų.
Bendrovėms kartu su paraiška dėl narystės reikia pateikti ir tokius dokumentus:

Biržos makleriams, turintiems teisę prekiauti bet kurioje iš Nasdaq biržų, nereikia laikyti papildomų egzaminų norint prekiauti Baltijos šalių biržose.

Visos Nasdaq Nordic biržos naudoja tą pačią prekybos sistemą, todėl biržų nariai be papildomų išlaidų ir techninių priemonių gali prekiauti Baltijos biržų rinkose (nes nereikia papildomai mokėti už naudojimąsi technine infrastruktūra.)

Atsiskaitymus už sandorius organizuoja ir vykdo kiekvienos šalies centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Užsienio biržos narys gali atsiskaityti už sandorius dviem būdais: pasinaudoti savo vidine vertybinių popierių apskaitos sistema ir sudaryti sutartis su atitinkamai Lietuvos, Latvijos ir Estijos centriniais vertybinių popierių depozitoriumais arba minėtas biržos narys gali sudaryti sutartį su tos šalies vertybinių popierių sąskaitos tvarkytoju.

Sprendimas dėl narystės suteikimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį (per 1-2 savaites) nuo paraiškos ir visų reikiamų dokumentų pateikimo datos. Sprendimą suteikti narystę priima biržos valdyba. Suteikus narystės statusą, naujasis narys gali pradėti prekiauti.

* Jei biržos narys neketina teikti investicinių paslaugų šalyje, atitinkamo tos šalies vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos pritarimo nereikia.

 

Paraiškos

Paraiška dėl bendros narystės Baltijos biržose pateikiama vienai iš Baltijos VP biržų Taline, Rygoje arba Vilniuje:

Narystės sutartis turi būti pasirašyta su kiekviena iš Baltijos VP biržų, į kurią kreipiamasi dėl narystės:

Narystės sutartis su Nasdaq Vilnius
Narystės sutartis su Nasdaq Riga
Narystės sutartis su Nasdaq Tallinn