Biržos narys yra atsakingas už vertybinių popierių pateikimą ir atsiskaitymą už juos pagal Nario sandoryje nurodytas sąlygas.

Atsiskaitymus už sandorius, sudarytus vertybinių popierių biržose Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga ir Nasdaq Vilnius, vykdo Nasdaq CSD vienoje iš trijų administruojamų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų (Estijos, Latvijos ir Lietuvos), kurioje yra registruotas vertybinis popierius.

Nariai turi užtikrinti, kad vertybinių popierių saugotojai turėtų tinkamą informaciją pateikti Nasdaq CSD vertybinių popierių instrukcijas. Tai galima pasiekti naudojantis Nasdaq CSD siūloma “Trade capture” paslauga, arba biržos nario vertybinių popierių saugotojas pateikia šią informaciją savarankiškai.

Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus vertybinių popierių biržose Nasdaq Tallinn  Nasdaq Riga ir Nasdaq Vilnius vykdomi pagal Nasdaq CSD taisykles. Už automatinio įvykdymo sandorį visuomet atsiskaitoma antrą atsiskaitymo dieną po sandorio sudarymo (T+2, kur T – tai diena, kada buvo sudarytas sandoris, o skaičius reiškia atitinkamą atsiskaitymo dienų skaičių). Nuosavybės teisė į vertybinius popierius pereina atsiskaitymo dieną.

Atsiskaitymai už tiesioginius sandorius vykdomi pavedimuose nurodytą dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 (imtinai) iki T+6 (imtinai). Jeigu pavedime sudaryti tiesioginį sandorį atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi antrą atsiskaitymo dieną po sandorio sudarymo (T+2).

Daugiau informacijos galima rasti čia: