Prekybos dienos struktūra

Laikas

Prekybos etapas

09:00 – 10:00 Priešprekybinė sesija
10:00* Atidarymo aukcionas
10:00 – 15:55 Nepertraukiama prekyba
15:55 – 16:00 Laikas iki uždarymo aukciono
16:00** Uždarymo aukcionas
16:00 – 16:30 Poprekybinė sesija
16:30 – 09:00 Neprekybinis laikas

 

* Atsitiktinis laikas tarp 10:00:00 and 10:00:05
** Atsitiktinis laikas tarp 15.59.30 ir 16.00

Akcijų subrinkos prekybos etapai

1. Priešprekybinė sesija (nuo 9:00 ~ 10:00) – tai laikas, kuomet pavedimai pirkti ir parduoti yra įvedami, keičiami, anuliuojami, sustabdomas ar atnaujinamas jų vykdymas.Per šį prekybos etapą taip pat gali būti pranešama apie sudarytus tiesioginius sandorius. Šiame etape nerodomi klientų įvesti pavedimai (Market by Order).

Nuo 09:45 iki 10:00 atskleidžiami pavedimų knygų aukciono vykdymo duomenys (equilibrium data), įskaitant auciono vykdymo kainą (equilibrium price), jei ji nustatoma. Jei informacija keičiasi, ji atnaujinama kas sekundę.

2. Atidarymo aukcionas vyksta tarp 10:00:00 ir 10:00:05. Pavedimų knygoms taikoma atsitiktinė aukciono tvarka. Aukcionas trunka labai trumpai, paprastai sekundės dalį. Per atidarymo aukcioną pavedimai įvykdomi aukciono kursu ir pavedimų knygos perkeliamos į nepertraukiamą prekybą. Aukciono kursas nustatomas tik tuo atveju, jeigu konkrečioje pavedimų knygoje didžiausia pirkimo kaina yra didesnė arba lygi mažiausiai pardavimo kainai.

3. Prekybos sesija (nuo 10.00 iki 15.55) yra laikotarpis, per kurį pavedimai įvedami į prekybos sistemą ir įvykdomi sandoriai. Sandoriai gali būti įvykdomi dviem būdais:

  • Automatinio įvykdymo sandoriai – pavedimai pirkti ir parduoti įvykdomi automatiškai prekybos sistemoje, laikantis kainos ir laiko prioriteto.
  • Tiesioginiai sandoriai– tai sandoriai, kuriuos vertybinių popierių biržos nariai sudaro už sistemos ribų ir įveda į prekybos sistemą per tris minutes nuo sandorio sudarymo. Tiesioginio sandorio, sudaromo prekybos valandomis, kurio dydis (vertė) yra mažesnis nei nustatytas Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede paketų sandoriams, kaina turi būti vidutinių svertinių pagal apyvartą kainų ribose, galiojančiose sandorio sudarymo metu.

4. Laikas iki uždarymo aukciono (nuo 15.55 iki 16.00) yra laikas, per kurį pavedimai yra įvedami, keičiami, sustabdomi ar anuliuojami. Per šį laiką automatinio įvykdomo sandoriai nevyksta, nerodomi klientų įvesti pavedimai (Market by Order).
Nuo 15:55 atskleidžiami pavedimų knygų aukciono vykdymo duomenys (equilibrium data), įskaitant auciono vykdymo kainą (equilibrium price), jei ji nustatoma. Jei informacija keičiasi, ji atnaujinama realiu laiku.

5. Per uždarymo aukcioną pavedimai yra įvykdomi pavedimų knygoje aukciono kursu. Aukciono kursas nustatomas tik tuo atveju, jeigu konkrečioje pavedimų knygoje didžiausia pirkimo kaina yra didesnė arba lygi mažiausiai pardavimo kainai. Aukcionas prasideda visose rinkos pavedimų knygose atsitiktiniu eiliškumu ir atsitiktiniu laiko momentu tarp 15:59:30 ir 16:00:00.

6. Poprekybinės sesijos (nuo 16.00 iki 16.30) metu galima tik pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius. Makleriai negali įvesti ar keisti pavedimų, bet gali anuliuoti pavedimus.

Skolos vertybinių popierių subrinkos prekybos etapai

Per prekybos sesiją (09:59- 16:00) biržos nariai (makleriai) gali įvesti, keisti, anuliuoti pavedimus arba sustabdyti bei atnaujinti jų vykdymą. Pavedimai pirkti ir parduoti (nurodant pavedimo rūšį, vertybinių popierių skaičių ir kitas sąlygas) įvykdomi automatiškai. Prekybos sesijos metu gali būti pranešama apie sudarytus tiesioginius sandorius.

Makleriai negali įvesti ar keisti pavedimų bei pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius priešprekybinės ar poprekybinės sesijos metu.