Nasdaq Baltic vertybinių popierių rinka yra sudaryta iš Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržų, apima Baltijos vertybinių popierių prekybos sąrašus bei harmonizuotus indeksus ir suteikia investuotojams lengvą prieigą prie visų listinguojamų finansinių instrumentų per bet kurį Baltijos rinkos narį.

Nasdaq Baltic vertybinių popierių rinką sudaro:

Baltijos Reguliuojama rinka

  • Baltijos akcijų prekybos sąrašai
    – Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas 
    – Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas
  • Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašas
  • Baltijos Fondų prekybos sąrašas

Baltijos alternatyvioji rinka First North


Baltijos Reguliuojama rinka

Baltijos Reguliuojama rinka yra pirminė Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržų rinka, reguliuojama pagal ES direktyvas ir prižiūrima vietinių vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijų (FSA). Įtraukimo į vertybinių popierių rinką reikalavimuose remiamasi Europos standartais, ES direktyvomis ir orientuojamasi į gerai žinomas kompanijas. Reikalavimai bendrovei, esančiai Baltijos Reguliuojamoje rinkoje, yra aukštesni negu Alternatyviojoje rinkoje First North.
 

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas 

Į Baltijos šalių biržų Oficialųjį prekybos sąrašą yra įtraukiami į biržų Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallinn ir Nasdaq Riga Oficialiuose prekybos sąrašuose esančių bendrovių vertybiniai popieriai. Tam, kad bendrovė būtų įtraukta į Oficialųjį prekybos sąrašą, ji turi būti aktyviai vykdžiusi savo veiklą mažiausiai 3 metus, o į prekybos sąrašus traukiamų akcijų kapitalizacija arba, jei to negalima įvertinti, bendrovės kapitalas ir rezervai, įskaitant pelną ar nuostolius, per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesni kaip keturi milijonai eurų. Paskutinių finansinių metų finansinė atskaitomybė turi būti parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcijos, kurios traukiamos į Oficialųjį prekybos sąrašą, jau turi būti viešai išplatintos tiek, kad laisvos akcijos rinkoje sudarytų ne mažiau kaip 25 proc. Įstatinio kapitalo dalies, kurią sudaro tos klasės akcijos, arba kad laisvų akcijų rinkos vertė sudarytų ne mažiau kaip 10 mln. eurų.
 

Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas

Į Papildomąjį prekybos sąrašą traukiamos bendrovių, kurioms nėra taikomi kiekybiniai reikalavimai (laisvų akcijų skaičiaus ir kapitalizacijos), vertybiniais popieriai. Papildomojo prekybos sąrašo bendrovėms yra taikomi mažesni įtraukimo reikalavimai negu Oficialaus prekybos sąrašo bendrovėms.
 

Baltijos skolos vertybinių popierių prekybos sąrašas

Į Baltijos šalių biržų Skolos vertybinių popierių sąrašą yra traukiami šie vertybiniai popieriai:Lietuvos ir Latvijos Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, savivaldos organų, hipotekos išleisti skolos vertybiniai popieriai su skirtingais išpirkimo terminais. Prekiauti skolos vertybiniais popieriais galima eurais ir užsienio valiuta. 
 

Baltijos Fondų prekybos sąrašas

Į Fondų prekybos sąrašą yra traukiami investicinių fondų bei investicinių bendrovių investiciniai vienetai ar akcijos, kurių prekybai Baltijos šalių biržose yra taikomi tie patys principai, kaip ir kitiems nuosavybės vertybiniams popieriams.
 

Baltijos Alternatyvioji rinka First North

First North yra alternatyvioji rinka, kurią administruoja Nasdaq verslo grupei priklausančios vertybinių popierių biržos. First North veikia Daugiašalės Prekybos Sistemos (Multilateral Trading Facility) pagrindu, o bendrovės, kurių finansinėmis priemonėmis prekiaujama First North rinkoje, privalo laikytis First North taisyklių, tačiau joms nėra taikomi reguliuojamos rinkos teisiniai reikalavimai. Daugiau informacijos apie reguliuojamos rinkos ir alternatyviosios rinkos First North skirtumus galite rasti čia.