Visos bendrovės, norinčios būti įtrauktomis į rinką First North turi sudaryti paslaugų teikimo sutartį su vienu iš biržos patvirtintu sertifikuotu patarėju. Sertifikuoto patarėjo užduotis – padėti bendrovėms pasirengti atėjimui į alternatyviąją rinką bei vėliau nuolat prižiūrėti, kad bendrovės laikytųsi visų rinkoje First North taikomų reikalavimų.

Sertifikuotas patarėjas taip pat turi pasirašyti sutartį su kiekviena bendrove, kuriai jis teiks sertifikuoto patarėjo paslaugas. Šioje sutartyje numatyti reikalavimai sertifikuotam patarėjui bei jo įsipareigojimai, tačiau sertifikuoto patarėjo užduočių apimtis yra bendrovės ir sertifikuoto patarėjo susitarimo klausimas.

Papildomą informaciją apie konkrečius reikalavimus sertifikuotiems patarėjams rasite alternatyvios rinkos First North taisyklėse.

Sertifikuotų patarėjų nuosavybė ir valdymas bendrovėje

Sertifikuotas patarėjas neturi teisės turėti daugiau kaip 10% bendrovės, kuriai jis teikia sertifikuoto patarėjo paslaugas, įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių. Sertifikuotas patarėjas kas pusę metų privalo teikti rinkai pranešimą, kokią įstatinio kapitalo dalį jis turi bendrovių, kurioms padeda ar kurioms teikia sertifikuoto patarėjo paslaugas, įmonėse. Sertifikuoto patarėjo darbuotojams, tiesiogiai teikiantiems bendrovei sertifikuoto patarėjo paslaugas, draudžiama prekiauti tos bendrovės vertybiniais popieriais.