Bendrovė, pageidaujanti tapti sertifikuotu patarėju, turi užpildyti paraišką tapti sertifikuotu patarėju alternatyviojoje rinkoje ir pasirašyti sutartį su Biržą. Sertifikuotas patarėjas taip pat turi pasirašyti sutartį su kiekviena bendrove, kuriai jis teiks sertifikuoto patarėjo paslaugas. Be to, pareiškėjai, norėdami gauti sertifikuoto patarėjo statusą First North rinkoje, privalo atitikti tokius reikalavimus.


1. Turėti ne mažiau kaip 2 tinkamos kvalifikacijos darbuotojus sertifikuoto patarėjo paslaugoms teikti:

  • turėti ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį, teikiant konsultavimo paslaugas bendrovių kapitalo struktūros, strategijos, bendrovių įsigijimo ir pardavimo ar panašių konsultavimo paslaugų teikimo srityje
  • dalyvauti Biržos organizuojamame seminare, kuriame yra supažindinama su alternatyvios rinkos First North taisyklėms ir kitais Biržos reikalavimais.

2. Turėti vidaus taisykles dėl prekybos bendrovės vertybiniais popieriais, kuri yra sertifikuoto patarėjo klientė.

Tokiose taisyklėse turi būti numatyta, kad sertifikuoto patarėjo darbuotojams, tiesiogiai teikiantiems bendrovei sertifikuoto patarėjo paslaugas, draudžiama prekiauti tos bendrovės vertybiniais popieriais.


3. Turėti nustatytas procedūras ir tvarką, susijusią su konfidencialios informacijos naudojimu bei interesų konfliktų valdymu.


4. Turėti nustatytą vidaus tvarką dėl informacijos dokumentacijos ir jos saugojimo, teikiant sertifikuoto patarėjo paslaugas.


5. Būti nepriklausomam nuo bendrovės:

  • sertifikuotas patarėjas neturi teisės turėti daugiau kaip 10 % bendrovės, kuriai jis teikia sertifikuoto patarėjo paslaugas, įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių
  • sertifikuotas patarėjas kas pusę metų privalo teikti rinkai pranešimą, kokią įstatinio kapitalo dalį jis turi bendrovių, kurioms padeda ar kurioms teikia sertifikuoto patarėjo paslaugas, įmonėse
  • sertifikuoto patarėjo darbuotojai ar jį atstovaujantys asmenys neturi teisės tapti bendrovės, kuriai jis teikia sertifikuoto patarėjo paslaugas, valdybos ar stebėtojų tarybos nariais.

 

Paraiška tapti Sertifikuotu patarėju First North Baltijos šalyse