Teisinio reguliavimo tikslas yra sudaryti teisinį pagrindą sąžiningai, atvirai ir efektyviai veikti vertybinių popierių rinkai, kad būtų kuo geriau apsaugoti investuotojų interesai bei apribota sisteminė rizika. 

Vadovaudamasi teisės aktais, vertybinių popierių biržos Baltijos šalyse, kaip savireguliuojančios organizacijos, priima ir įgyvendina taisykles ir kitus teisės aktus, kad užtikrintų nuolatinį ir teisėtą rinkos veikimą.

Pavadinimas Nasdaq Baltijos rinka naudojamas apibrėžti visų trijų Baltijos šalių vertybinių popierių biržas, t.y., Nasdaq, Inc. priklausančias įmones Baltijos šalyse – Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ir AB Nasdaq Vilnius, bei jų reguliuojamas rinkas, alternatyvias First North rinkas bei jų pateikiamą informaciją. Daugiau: www.nasdaqbaltic.com