Janvāris

   
02.01.2007 PXSBREFR Sākas sākotnējās izvietošanas otrais posms
02.01.2007 KVD1R Sākas akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums
03.01.2007 LVGA000007F LV0000532166 sākotnējā izvietošana konkurējošā daudzcenu izsole
04.01.2007 LVGA000007F LV0000532166 Fiksētas likmes apjoma (nekonkurējošā) izsole
05.01.2007 LVGT000007C Dzēšana
09.01.2007 DNBAFLOT10AB Obligāciju izsole
10.01.2007 BTBBFLOT11AB Kupona izmaksa
10.01.2007 LVGA000008A LV0000540912 sākotnējā izvietošana konkurējošā daudzcenu izsole
11.01.2007 LVGA000008A LV0000540912 Fiksētas likmes apjoma (nekonkurējošā) izsole
15.01.2007 LVGT000008A Iekļaušana Parāda vērtspapīru sarakstā
15.01.2007 DNBBFLOT10AB Iekļaušana Parāda vērtspapīru sarakstā
22-26.01.2007 SMA1R Saldus mežrūpniecība 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.01.2007 LVGA050011A LV0000570059 sākotnējā izvietošana konkurējošā daudzcenu izsolē
25.01.2007 NIBB042507A Kupona izmaksa
25.01.2007 LVGA050011A LV0000570059 fiksētas likmes apjoma (nekonkurējošā) izsole
31.01.2007 KVD1R Beidzas akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums

Februāris

   
04.02.2007 LVGB033710A Kupona izmaksa
06.02.2007 SAF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
06.02.2007 LMA1R AS “Laima” akciju iekļaušana Brīvajā sarakstā
06.02.2007 STR1R AS “Staburadze” akciju iekļaušana Brīvajā sarakstā
06.02.2007 GRD1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
07.02.2007 LVGA050011A Konkurējošā daudzcenu izsole
08.02.2007 LVGA050011A Fiksētās likmes izsole
09.02.2007 LVGT000007A Dzēšana
12.02.2007 LVGB050011A LV0000570059 parādzīmju papildus iekļaušana
14.02.2007 LVGA000007F LV0000532166 papildus emisijas sākotnējā izvietošana
14.02.2007 LVGB051213A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT14AB Kupona izmaksa
15.02.2007 BTBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.02.2007 BTBBFLOT08AB Kupona izmaksa
15.02.2007 BTBBFLOT10BB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT09AB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT11AB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB075007A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB075011A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB070008A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB060012A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB052513A Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT08AB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBBFLOT12AB Kupona izmaksa
15.02.2007 LMBB070008AB Daļēja parādzīmju pirmstermiņa dzēšana
15.02.2007 LMBBFLOT14AB Parādzīmju pirmstermiņa dzēšana
19-23.02.2007 BTB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
19-23.02.2007 LKB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
20-28.02.2007 RER1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
21-28.02.2007 LSC1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
22.02.2007 PRT 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
22.02.2007 LME1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.02.2007 FRM1R AS Rīgas farmaceitiskā fabrika akcionāru ārkārtas sapulce
26-28.02.2007 TMA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 LOD1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 SMR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 TKB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 RRA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 LJM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 GRZ1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 GZE1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 VSS1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 SMA1R 12 mēnešu nerevidēts konsolidētais finanšu pārskats
26-28.02.2007 OLF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26-28.02.2007 ZOV1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2007 LAP1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2007 SCM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-28.02.2007 FRM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-28.02.2007 VNF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 BAL1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RKB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 DPK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 KVD1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 POC1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 VEF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 NLB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 KCM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RAR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 BLZ1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 LOK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 NKA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RSA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 LTT1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 OLK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 KA11R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RIB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 LMB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 BAB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RJR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 RRR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 BRV1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 LMA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2007 STR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Marts

   
30.03.2007 BAB Kārtējā akcionāru sapulce
04.03.2007 PRXB042508A Kupona izmaksa
08.03.2007 KVD1R Sākas galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums
12.03.2007 LMA1R Akcionāru ārkārtas sapulce
12.03.2007 STR1R Akcionāru ārkārtas sapulce
14.03.2007 ZOV1R Kārtējā akcionāru sapulce
19.03.2007 BTB Kārtējā akcionāru sapulce
23.03.2007 LKB1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.03.2007 OLK1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.03.2007 PRX Kārtējā akcionāru sapulce
27.03.2007 NLB1R Kārtējā akcionāru sapulce

Aprīlis

   
01.04.2007 BTBBFLOT11BB Kupona izmaksa
02.04.2007 LVGB047514A Kupona izmaksa
02.04.2007 LVGB058709A Valsts obligāciju iekļaušana
04.04.2007 LKB1R Dividendes x-datums
10.04.2007 KVD1R Beidzas galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums
11.04.2007 RRA1R Kārtējā akcionāru pilnsapulce
11.04.2007 LKB1R Dividendes aprēķina datums
12.04.2007 LMA1R Sākas akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums
13.04.2007 OLF1R Akcionāru pilnsapulce
16.04.2007 ZOV1R 3 mēnēšu nerevidēts finanšu pārskats
18.04.2007 RAR1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 GRZ1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 FRM1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 VEF1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 RJR1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 SCM1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 TMA1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 SMR1R Kārtējā akcionāru sapulce
20.04.2007 BABB068709AB Kupona izmaksa
20.04.2007 LVGT000007E Dzēšana
21.04.2007 KA11R Kārtējā akcionāru sapulce
23.04.2007 OLF1R Pirmtiesību x-datums
24.04.2007 TKB1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.04.2007 LKB1R Dividendes izmaksas datums
25.04.2007 KCM1R Kārtējā akcionāru sapulce
25.04.2007 LSC1R Kārtējā akcionāru sapulce
25.04.2007 LJM1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.04.2007 OLF1R Pirmtiesību aprēķina datums
26.04.2007 LOK1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.04.2007 RSA1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.04.2007 RKB1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.04.2007 POC1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 VNF1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 DPK1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 ZOV1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 LOD1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 BRV1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2007 KCM1R 3 mēnēšu nerevidēts finanšu pārskats
28.04.2007 BAL1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2007 LME1R Kārtējā akcionāru sapulce
30.04.2007 RRR1R Kārtējā akcionāru sapulce
30.04.2007 SMA1R Kārtējā akcionāru sapulce

Maijs

   
08.05.2007 LVGB056207A Kupona izmaksa
08.05.2007 LVGB056207A Dzēšana
08.05.2007 SAF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
08.05.2007 GRD1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
11.05.2007 VSS1R Kārtējā akcionāru sapulce
11.05.2007 LTT1R Kārtējā akcionāru sapulce
15.05.2007 PRTBFLOT09AB Kupona izmaksa
16.05.2007 LMA1R Beidzas akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums
18.05.5007 LAP1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.05.2007 LME1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24-31.05.2007 LSC1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.05.2007 NKA1R Kārtējā akcionāru sapulce
25.05.2007 LAP1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25-31.05.2007 TKB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.05.2007 LKB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.05.2007 NLB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 LMA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 STR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 GZE1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 OLF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 VNF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 VSS1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 GRZ1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 LJM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 POC1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 RAR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 RER1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 SMA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28-31.05.2007 TMA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29-30.05.2007 SMR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29-31.05.2007 RRA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.05.2007 BRV1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.05.2007 OLK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.05.2007 SCM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30-31.05.2007 FRM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 BAL1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 DPK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 RKB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 BLZ1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 KA11R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 LOD1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 LOK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 LTT1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 NKA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 RRR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 RJR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 RSA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.05.2007 VEF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Jūnijs

   
01.06.2007 BTBBFLOT07AB Kupona izmaksa
01.06.2007 BTBBFLOT09AB Kupona izmaksa
01.06.2007 LVGT000007B Dzēšana
01.06.2007 VSS1R Dividendes aprēķina datums
11.06.2007 VSS1R Dividendes izmaksas datums
15.06.2007 SCM1R Dividendes x-datums
18.06.2007 SMA1R Dividendes x-datums
20.06.2007 SCM1R Dividendes aprēķina datums
21.06.2007 SMA1R Dividendes aprēķina datums
27.06.2007 RAR1R Dividendes x-datums
28.06.2007 SMA1R Dividendes izmaksas datums
28.06.2007 SCM1R Dividendes izmaksas datums

Jūlijs

   
02.07.2007 RAR1R Dividendes aprēķina datums
09.07.2007 RAR1R Dividendes izmaksas datums
10.07.2007 BTBBFLOT11AB Kupona izmaksa
16.07.2007 KCM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
20.07.2007 VNF1R Akcionāru ārkārtas sapulce
20.07.2007 OLF1R Akcionāru ārkārtas sapulce
20.07.2007 LOD1R Akcionāru ārkārtas sapulce
25.07.2007 NIBB042507A Kupona izmaksa
25.07.2007 NIBB042507A Dzēšana

Augusts

   
04.08.2007 LVGB033710A Kupona izmaksa
06.08.2007 LSC1R Akcionāru ārkārtas sapulce
07.08.2007 GRD1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
07.08.2007 SAF1R SAF Tehnika 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
10.08.2007 OLK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
15.08.2007 LOD1R Sākas obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums
15.08.2007 LMBBFLOT14AB Kupona izmaksa
15.08.2007 BTBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.08.2007 BTBBFLOT08AB Kupona izmaksa
15.08.2007 BTBBFLOT10BB Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBBFLOT09AB Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBBFLOT11AB Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBB075007A Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBB075007A Dzēšana
15.08.2007 LMBB075011A Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBB070008A Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBB060012A Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBB052513A Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBBFLOT08AB Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.08.2007 LMBBFLOT12AB Kupona izmaksa
15.08.2007 TKB1R Dividendes x-datums
17.08.2007 LME1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
20.08.2007 RRA1R Dividendes x-datums
20.08.2007 TKB1R Dividendes aprēķina datums
20.08.2007 RRA1R Akcionāru ārkārtas sapulce
20-24.08.2007 SMA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.08.2007 RRA1R Dividendes aprēķina datums
24-31.08.2007 LSC1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24-31.08.2007 RER1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.08.2007 ZOV1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.08.2007 KA11R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.08.2007 TKB1R Dividendes izmaksas datums
27-30.08.2007 RAR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 GZE1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 GRZ1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 LJM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 LKB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 LMA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 LOD1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 LOK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 NKA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 RRA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 STR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 VSS1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 OLF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 SMR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 TKB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 TMA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27-31.08.2007 TUK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2007 LAP1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2007 SCM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.08.2007 NLB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29-31.08.2007 POC1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29-31.08.2007 VNF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.08.2007 BRV1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.08.2007 RRA1R Dividendes izmaksas datums
30-31.08.2007 FRM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 BLZ1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 DPK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 LTT1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 RJR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 RKB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 RRR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 RSA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 VEF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2007 BAL1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Septembris

   
04.09.2007 PRXB042508A Kupona izmaksa
17.09.2007 POC1R Beidzas Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums

Oktobris

   
01.10.2007 BTBBFLOT11BB Kupona izmaksa
05.10.2007 LVGT000007D Dzēšana
10.10.2007 POC1R Sākas obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums
11.10.2007 RRA1R Ārkārtas akcionāru sapulce
15.10.2007 LKB1R Ārkārtas akcionāru sapulce
16.10.2007 BTB Ārkārtas akcionāru sapulce
18.10.2007 RSA1R Ārkārtas akcionāru sapulce
20.10.2007 BABB068709AB Kupona izmaksa
23.10.2007 LOD1R Beidzas obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums
26.10.2007 KCM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.10.2007 APXB050009AB Kupona izmaksa
31.10.2007 ZOV1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Novembris

   
01.11.2007 RRA1R Beidzas obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums
03.11.2007 LVGB050011A Kupona izmaksa
06.11.2007 GRD1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
07.11.2007 SAF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
08.11.2007 POC1R Beidzas obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums
13.11.2007 SAF1R Kārtējā akcionāru sapulce
15.11.2007 PRTBFLOT09AB Kupona izmaksa
20.-30.11.2007 RER1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
21.11.2007 LAP1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.11.2007 OLK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-30.11.2007 LSC1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.11.2007 KA11R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.11.2007 NLB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.11.2007 LME1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 OLF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 LKB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 GZE1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 GRZ1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 RAR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 RRA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 SMR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 SMA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 TMA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 VNF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 LJM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 LOD1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 TUK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2007 BLZ1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.-30.11.2007 VSS1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.-30.11.2007 POC1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.11.2007 SCM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 LOK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 LTT1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 RJR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 BRV1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 BAL1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 RRR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 DPK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 RKB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 RSA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 VEF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2007 TKB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Decembris

   
01.12.2007 BTBBFLOT07AB Kupona izmaksa
01.12.2007 BTBBFLOT07AB Dzēšana
01.12.2007 BTBBFLOT09AB Kupona izmaksa
01.12.2007 TRKBFLOT12AB Kupona izmaksa
02.12.2007 LVGB035015A Kupona izmaksa
07.12.2007 GZE1R Dividendes x-datums
07.12.2007 RKB1R Dividendes x-datums
08.12.2007 KA11R Ārkārtas akcionāru sapulce
12.12.2007 GZE1R Dividendes aprēķina datums
12.12.2007 RKB1R Dividendes aprēķina datums
14.12.2007 BTB Ārkārtas akcionāru sapulce
18.12.2007 BLZ1R Kārtējā akcionāru sapulce
19.12.2007 RKB1R Dividendes izmaksas datums
20.12.2007 RRA1R Ārkārtas akcionāru sapulce
21.12.2007 GZE1R Dividendes izmaksas datums
28.12.2007 LOD1R Ārkārtas akcionāru sapulce