Janvāris, 2009

06.01.2009 RBAOPPFR Fonda ieguldījumu apliecību iekļaušana Ieguldījumu fondu sarakstā
09.01.2009 LVGT000009A Dzēšana
09.01.2009 DNBBFLOT10AB Kupona izmaksa
09.01.2009 DPK1R Akcionāru ārkārtas sapulce
10.01.2009 BTBBFLOT11AB Kupona izmaksa
14.01.2009 LVGA000009U Konkurējošā daudzcenu izsole
14.01.2009 LVGA000010A Konkurējošā daudzcenu izsole
14.01.2009 BLZ1R Sākas akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums
15.01.2009 LVGA000009U Fiksētās likmes izsole
15.01.2009 LVGA000010A Fiksētās likmes izsole
19.01.2009 LVGT000009U Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
19.01.2009 LVGT000010A Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
20.01.2009 BTB Akcionāru ārkārtas sapulce
21.01.2009 SAF1R Akcionāru ārkārtas sapulce
21.01.2009 RMS1R Akciju iekļaušana Otrajā sarakstā
30.01.2009 LVGT000009P Dzēšana
31.01.2009 LKBBFLOT10AB Kupona izmaksa

Februāris, 2009

02.02.2009 BABBFLOT10AB Kupona izmaksa
04.02.2009 LVGB033710A Kupona izmaksa
04.02.2009 SAF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
06.02.2009 LVGT000009D Dzēšana
09.02.2009 ZOV1R Akcionāru ārkārtas sapulce
12.02.2009 DNBA 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
14.02.2009 LVGB051213A Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBBFLOT09AB Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBB057011AB Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBB075011A Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBBFLOT11AB Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBBFLOT12AB Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBB060012A Kupona izmaksa
15.02.2009 LMBB052513A Kupona izmaksa
15.02.2009 TCBB135011AB Kupona izmaksa
16.02.2009 LKB1R, LKB2R Akcionāru ārkārtas sapulce
18.02.2009 LVGA000009V Konkurējošā daudzcenu izsole
18.02.2009 LVGA000010B Konkurējošā daudzcenu izsole
19.02.2009 LVGA000009V Fiksētās likmes izsole
19.02.2009 LVGA000010B Fiksētās likmes izsole
20.02.2009 NKA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.02.2009 RMS1R Akcionāru ārkārtas sapulce
23.02.2009 LVGT000009V Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.02.2009 LVGT000010B Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.-27.02.2009 RER1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 TMA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 BAB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 LMB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 NRK 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 BAL1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 RJR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 LJM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 LKB1R, LKB2R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 APX 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 BTB 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 GZE1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.02.2009 ELG 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 LTT1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 KCM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 LSC1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 SMA1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 PRX 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 GRZ1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-28.02.2009 TRK 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.02.2009 TCB Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
25.-27.02.2009 BLZ1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-27.02.2009 RAR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.02.2009 LOK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.02.2009 LME1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-27.02.2009 FRM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 SCM1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 BRV1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 KA11R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 TKB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 DPK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 VSS1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 GRD1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 VEF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 OLK1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 VNF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 RRR1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 OLF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 LAP1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 NLB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.02.2009 ZOV1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2009 PRT 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.02.2009 RKB1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Marts, 2009

01.03.2009 TRKBFLOT12AB Kupona izmaksa
04.03.2009 RMS1R Galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma sākuma termiņš
05.03.2009 LKB1R, LKB2R Pēdējais datums akciju pirmtiesību iegūšanai
13.03.2009 LVGT000009B Dzēšana
14.03.2009 LVGB067513A Kupona izmaksa
16.03.2009 NLB1R Akcionāru ārkārtas sapulce
18.03.2009 SUF Ieguldītāju kārtējā pilnsapulce
18.03.2009 LVGA000009W Konkurējošā daudzcenu izsole
18.03.2009 LVGA000010C Konkurējošā daudzcenu izsole
19.03.2009 LVGA000009W Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
19.03.2009 LVGA000010C Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.03.2009 LVGT000009R Dzēšana
23.03.2009 LKB1R, LKB2R Kārtējā akcionāru sapulce
23.03.2009 LVGT000009W Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.03.2009 LVGT000010C Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
24.03.2009 NLB1R Kārtējā akcionāru sapulce
25.03.2009 BTB Kārtējā akcionāru sapulce
30.03.2009 LVGB058709A Dzēšana
30.03.2009 LVGB058709A Kupona izmaksa

Aprīlis, 2009

01.04.2009 BTBBFLOT11BB Kupona izmaksa
01.04.2009 LVGA000009X Konkurējošā daudzcenu izsole
01.04.2009 LVGA000009Y Konkurējošā daudzcenu izsole
01.04.2009 LVGA000010D Konkurējošā daudzcenu izsole
02.04.2009 LVGB047514A Kupona izmaksa
02.04.2009 LVGA000009X Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
02.04.2009 LVGA000009Y Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
02.04.2009 LVGA000010D Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
02.04.2009 RMS1R Galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma beigu termiņš
03.04.2009 LVGT000009F Dzēšana
03.04.2009 LKB2R Dividendes aprēķina datums
06.04.2009 LVGT000009X Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
06.04.2009 LVGT000009Y Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
06.04.2009 LVGT0000010D Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.04.2009 DNBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.04.2009 RAR1R Kārtējā akcionāru sapulce
15.04.2009 LVGA000009B1 Konkurējošā daudzcenu izsole
15.04.2009 LVGA000009A1 Konkurējošā daudzcenu izsole
15.04.2009 LVGA000009Z Konkurējošā daudzcenu izsole
15.04.2009 LVGA0000010E Konkurējošā daudzcenu izsole
15.04.2009 LVGAUNKN14B Konkurējošā daudzcenu izsole
16.04.2009 LVGA000009B1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
16.04.2009 LVGA000009A1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
16.04.2009 LVGA000009Z Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
16.04.2009 LVGA0000010E Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
16.04.2009 LVGAUNKN14B Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
17.04.2009 LVGT000009G Dzēšana
17.04.2009 TMA1R Kārtējā akcionāru sapulce
18.04.2009 NRKT000009AB Dzēšana
20.04.2009 BABB068709AB Dzēšana
20.04.2009 BABB068709AB Kupona izmaksa
20.04.2009 LVGT000009B1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
20.04.2009 LVGT000009A1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
20.04.2009 LVGT000009Z Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
20.04.2009 LVGT000010E Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.04.2009 DNBA Kārtējā akcionāru sapulce
21.04.2009 BRV1R Akcionāru ārkārtas sapulce
21.04.2009 BRV1R Kārtējā akcionāru sapulce
22.04.2009 FRM1R Kārtējā akcionāru sapulce
22.04.2009 LJM1R Kārtējā akcionāru sapulce
22.04.2009 TKB1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.04.2009 SCM1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.04.2009 KCM1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.04.2009 VEF1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.04.2009 RJR1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.2009 GRZ1R Kārtējā akcionāru sapulce
27.04.-03.05.2009 KCM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.04.2009 LME1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 KA11R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 OLF1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 OLK1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 RRR1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 LOK1R Kārtējā akcionāru sapulce
28.04.2009 LVGA000009C1 Konkurējošā daudzcenu izsole
28.04.2009 LVGA000009D1 Konkurējošā daudzcenu izsole
28.04.2009 LVGA000009E1 Konkurējošā daudzcenu izsole
28.04.2009 LVGA0000010F Konkurējošā daudzcenu izsole
29.04.2009 RKB1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.04.2009 BAL1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.04.2009 LVGA000009C1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
29.04.2009 LVGA000009D1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
29.04.2009 LVGA000009E1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
29.04.2009 LVGA0000010F Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
30.04.2009 APXB050009AB Dzēšana
30.04.2009 APXB050009AB Kupona izmaksa
30.04.2009 LSC1R Kārtējā akcionāru sapulce
30.04.2009 ZOV1R Kārtējā akcionāru sapulce

Maijs, 2009

02.05.2009 BABBFLOT10AB Kupona izmaksa
05.05.2009 LVGT000009C1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.05.2009 LVGT000009D1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.05.2009 LVGT000009E1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.05.2009 LVGT000010F Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
06.05.2009 DNBA 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
06.05.2009 SAF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
07.05.2009 GRD1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
08.05.2009 LVGT000009I Dzēšana
08.05.2009 PRXBFLOT18AB Kupona izmaksa
11.05.2009 LTT1R Kārtējā akcionāru sapulce
11.05.2009 SCM1R Dividendes x-datums
11.-15.05.2009 ELG 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
13.05.2009 LVGA000009F1 Konkurējošā daudzcenu izsole
13.05.2009 LVGA000009G1 Konkurējošā daudzcenu izsole
13.05.2009 LVGA000009H1 Konkurējošā daudzcenu izsole
13.05.2009 LVGA0000010G Konkurējošā daudzcenu izsole
14.05.2009 LVGA000009F1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
14.05.2009 LVGA000009G1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
14.05.2009 LVGA000009H1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
14.05.2009 LVGA0000010G Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
15.05.2009 LVGT000009J Dzēšana
15.05.2009 PRTBFLOT09AB Dzēšana
15.05.2009 LVGT000009B1 Dzēšana
15.05.2009 PRTBFLOT09AB Kupona izmaksa
15.05.2009 PRTBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.05.2009 TCBB135011AB Kupona izmaksa
18.05.2009 LVGT000009F1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
18.05.2009 LVGT000009G1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
18.05.2009 LVGT000009H1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
18.05.2009 LVGT000010G Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
19.05.2009 GRD1R Kārtējā akcionāru sapulce
19.05.2009 LVGA000009I1 Konkurējošā daudzcenu izsole
19.05.2009 LVGA000009J1 Konkurējošā daudzcenu izsole
19.05.2009 LVGA000009K1 Konkurējošā daudzcenu izsole
19.05.2009 LVGA000010H Konkurējošā daudzcenu izsole
20.05.2009 LVGA000009I1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.05.2009 LVGA000009J1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.05.2009 LVGA000009K1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.05.2009 LVGA000010H Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.05.2009 NKA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
21.05.2009 LME1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
21.05.2009 SCM1R Dividendes izmaksas datums
25.05.2009 ZOV1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.05.2009 KCM1R Dividendes x-datums
25.05.2009 LVGT000009I1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
25.05.2009 LVGT000009J1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
25.05.2009 LVGT000009K1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
25.05.2009 LVGT000010H Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
25.-29.05.2009 BAL1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 RJR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 LJM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 LKB1R, LKB2R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 GZE1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 RER1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-29.05.2009 TMA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-31.05.2009 GRZ1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-31.05.2009 TRK 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-31.05.2009 LSC1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.05.2009 LOK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.05.2009 OLK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.05.2009 LVGA000009L1 Konkurējošā daudzcenu izsole
27.05.2009 LVGA000009M1 Konkurējošā daudzcenu izsole
27.05.2009 LVGA000009N1 Konkurējošā daudzcenu izsole
27.05.2009 LVGA000010I Konkurējošā daudzcenu izsole
27.-28.05.2009 FRM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.-29.05.2009 VSS1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.-29.05.2009 RAR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.05.2009 LVGA000009L1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
28.05.2009 LVGA000009M1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
28.05.2009 LVGA000009N1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
28.05.2009 LVGA000010I Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
28.05.2009 LAP1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.05.2009 SCM1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 ELGB100010AB Kupona izmaksa
29.05.2009 VEF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 LVGT000009L Dzēšana
29.05.2009 KA11R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 RRR1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 NLB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 SMA1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 TKB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 RKB1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 LTT1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 DPK1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 VNF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 OLF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 BRV1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.05.2009 DPK1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.05.2009 VSS1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.05.2009 BTB Kārtējā akcionāru sapulce
29.05.2009 LVGT000009C1 Dzēšana
29.05.2009 KCM1R Dividendes izmaksas datums

Jūnijs, 2009

01.06.2009 BTBBFLOT09AB Kupona izmaksa
01.06.2009 TRKBFLOT12AB Kupona izmaksa
01.06.2009 LVGT000009L1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
01.06.2009 LVGT000009M1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.06.2009 LVGT000009C Dzēšana
05.06.2009 LVGT000009O Dzēšana
08.06.2009 NLB Ārkārtas akcionāru sapulce
08.06.2009 LVGT000009O1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.06.2009 NKA1R Kārtējā akcionāru sapulce
12.06.2009 LVGT000009F1 Dzēšana
15.06.2009 PRTBFLOT11AB Kupona izmaksa
15.06.2009 KCM1R Ārkārtas akcionāru sapulce
15.06.2009 LVGT000009S1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
19.06.2009 LVGT000009S Dzēšana
19.06.2009 LVGT000009I1 Dzēšana
19.06.2009 LAP1R Kārtējā akcionāru sapulce
26.06.2009 LVGT000009L1 Dzēšana
29.06.2009 RER1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.06.2009 SMA1R Kārtējā akcionāru sapulce
29.06.2009 PRX Kārtējā akcionāru sapulce

Jūlijs, 2009

01.07.2009 LVGA000009T1 Konkurējošā daudzcenu izsole
01.07.2009 LVGA000009U1 Konkurējošā daudzcenu izsole
02.07.2009 LVGA000009T1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
02.07.2009 LVGA000009U1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
02.07.2009 LTT1R Dividendes x-datums
03.07.2009 LVGT000009X Dzēšana
03.07.2009 LVGA000009O1 Dzēšana
03.07.2009 GZE1R Kārtējā akcionāru sapulce
04.07.2009 LVGB067519A Kupona izmaksa
06.07.2009 LVGT000009T1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
06.07.2009 LVGT000009U1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
08.07.2009 LVGA000009V1 Konkurējošā daudzcenu izsole
09.07.2009 LVGA000009V1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
09.07.2009 DNBBFLOT10AB Kupona izmaksa
10.07.2009 BTBBFLOT11AB Kupona izmaksa
10.07.2009 DNBA 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
10.07.2009 LVGT000009S1 Dzēšana
13.07.2009 LVGT000009V1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
13.-19.07.2009 KCM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
15.07.2009 LVGA000009W1 Konkurējošā daudzcenu izsole
15.07.2009 LVGA000009X1 Konkurējošā daudzcenu izsole
16.07.2009 LVGA000009W1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
16.07.2009 LVGA000009X1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
17.07.2009 LVGT000009U Dzēšana
17.07.2009 LVGT000009A1 Dzēšana
17.07.2009 GZE1R Dividendes x-datums
20.07.2009 LVGT000009W1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
20.07.2009 LVGT000009X1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
22.07.2009 LTT1R Dividendes izmaksas datums
28.07.2009 GZE1R Dividendes izmaksas datums
30.07.2009 VNF1R Kārtējā akcionāru sapulce
31.07.2009 LKBBFLOT10AB Kupona izmaksa
31.07.2009 LVGT000009D1 Dzēšana
31.07.2009 TCB 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.07.2009 LVGT000009T1 Dzēšana

Augusts, 2009

02.08.2009 BABBFLOT10AB Kupona izmaksa
04.08.2009 LVGB033710A Kupona izmaksa
05.08.2009 SAF1R 12 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
05.08.2009 LVGA000009Y1 Konkurējošā daudzcenu izsole
05.08.2009 LVGA000009Z1 Konkurējošā daudzcenu izsole
05.08.2009 LVGA000010K Konkurējošā daudzcenu izsole
06.08.2009 LVGA000009Y1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
06.08.2009 LVGA000009Z1 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
06.08.2009 LVGA000010K Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
07.08.2009 GRD1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
07.08.2009 LVGT000009V1 Dzēšana
10.08.2009 LVGB056218A Kupona izmaksa
10.08.2009 RRR1R Ārkārtas akcionāru sapulce
10.08.2009 LVGT000009Y1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
10.08.2009 LVGT000009Z1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
12.08.2009 LVGA000009A2 Konkurējošā daudzcenu izsole
12.08.2009 LVGA000009B2 Konkurējošā daudzcenu izsole
12.08.2009 LVGA000010L Konkurējošā daudzcenu izsole
13.08.2009 LVGA000009B2 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
13.08.2009 LVGA000010L Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
14.08.2009 LVGT000009G1 Dzēšana
14.08.2009 DPK1R Ārkārtas akcionāru sapulce
14.08.2009 LVGT000009W1 Dzēšana
15.08.2009 LMBBFLOT09AB Dzēšana
15.08.2009 LMBBFLOT09AB Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBB057011AB Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBB075011A Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBBFLOT11AB Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBBFLOT12AB Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBB060012A Kupona izmaksa
15.08.2009 LMBB052513A Kupona izmaksa
15.08.2009 TCBB135011AB Kupona izmaksa
17.08.2009 OLK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
17.08.2009 LVGT000009A2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
17.08.2009 LVGT000009B2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
17.08.2009 LVGT000010L Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
17.-21.08.2009 ELG 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
19.08.2009 LVGA000009C2 Konkurējošā daudzcenu izsole
19.08.2009 LVGA000009D2 Konkurējošā daudzcenu izsole
19.08.2009 LVGA000010M Konkurējošā daudzcenu izsole
20.08.2009 LVGA000009D2 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.08.2009 LVGA000010M Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
20.08.2009 NKA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
20.08.2009 LME1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
21.08.2009 LVGT000009V Dzēšana
21.08.2009 LVGT000009J1 Dzēšana
24.08.2009 LVGT000009C2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
24.08.2009 LVGT000009D2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
24.08.2009 LVGT000010M Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
24.-27.08.2009 TMA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-28.08.2009 BAL1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-28.08.2009 RJR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-28.08.2009 LJM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-28.08.2009 LKB1R, LKB2R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-28.08.2009 GZE1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-29.08.2009 LSC1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.08.2009 LMB 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.08.2009 GRZ1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.08.2009 ZOV1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.08.2009 BTB 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-31.08.2009 TRK 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-31.08.2009 BAB 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.-31.08.2009 RER1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.08.2009 LOK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.08.2009 LAP1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.08.2009 LVGA00000E2 Konkurējošā daudzcenu izsole
26.08.2009 LVGA000009F2 Konkurējošā daudzcenu izsole
26.08.2009 LVGA000010N Konkurējošā daudzcenu izsole
26.-28.08.2009 VSS1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.08.2009 SCM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.08.2009 LVGA000009F2 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
27.08.2009 LVGA000010N Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
27.-28.08.2009 FRM1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.-31.08.2009 RAR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2009 LVGT000009M1 Dzēšana
28.08.2009 VEF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2009 NLB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2009 SMA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2009 OLF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.08.2009 VNF1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 TKB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 RKB1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 BRV1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 LTT1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 RRR1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 DPK1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 PRT 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 PRX 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 KA1R 6 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
31.08.2009 LVGT000009E2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
31.08.2009 LVGT000009F2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
31.08.2009 LVGT000010N Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā

Septembris, 2009

01.09.2009 TRKBFLOT12AB Kupona izmaksa
02.09.2009 LVGA000009G2 Konkurējošā daudzcenu izsole
02.09.2009 LVGA000010O Konkurējošā daudzcenu izsole
02.09.2009 LVGA000010P Konkurējošā daudzcenu izsole
03.09.2009 LVGA000009G2 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
03.09.2009 LVGA000010O Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
03.09.2009 LVGA000010P Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
04.09.2009 LVGT000009E Dzēšana
04.09.2009 LVGT000009Y1 Dzēšana
07.09.2009 LKB1R, LKB2R Ārkārtas akcionāru sapulce
07.09.2009 LVGT000009G2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.09.2009 LVGT000010O Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.09.2009 LVGT000010P Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.09.2009 LVGA000009H2 Konkurējošā daudzcenu izsole
09.09.2009 LVGA000010Q Konkurējošā daudzcenu izsole
09.09.2009 LVGA000010R Konkurējošā daudzcenu izsole
10.09.2009 LVGA000009H2 Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
10.09.2009 LVGA000010Q Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
10.09.2009 LVGA000010R Emisijas sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi
11.09.2009 LVGT000009A2 Dzēšana
14.09.2009 LVGT000009H2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
14.09.2009 LVGT000010Q Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
14.09.2009 LVGT000010R Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
16.09.2009 LVGA000009I2 Konkurējošā daudzcenu izsole
16.09.2009 LVGA000010S Konkurējošā daudzcenu izsole
16.09.2009 LVGA000010T Konkurējošā daudzcenu izsole
17.09.2009 LVGA000009I2 Fiksētās likmes izsole
17.09.2009 LVGA000010S Fiksētās likmes izsole
17.09.2009 LVGA000010T Fiksētās likmes izsole
17.09.2009 LKB1R, LKB2R Pēdējais datums akciju pirmtiesību iegūšanai
18.09.2009 LVGT000009W Dzēšana
18.09.2009 LVGT000009C2 Dzēšana
21.09.2009 LVGT000009I2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.09.2009 LVGT000010S Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.09.2009 LVGT000010T Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
22.09.2009 LKB1R, LKB2R Datums, uz kuru tiek fiksēts akcionāru saraksts
23.09.2009 LVGA000009J2 Konkurējošā daudzcenu izsole
23.09.2009 LVGA000010U Konkurējošā daudzcenu izsole
23.09.2009 LVGA000010V Konkurējošā daudzcenu izsole
24.09.2009 LVGA000009J2 Fiksētās likmes izsole
24.09.2009 LVGA000010U Fiksētās likmes izsole
24.09.2009 LVGA000010V Fiksētās likmes izsole
25.09.2009 OLF1R Ārkārtas akcionāru sapulce
25.09.2009 LVGT000009E2 Dzēšana
28.09.2009 FRM1R Ārkārtas akcionāru sapulce
28.09.2009 NLB1R Ārkārtas akcionāru sapulce
28.09.2009 LVGT000009J2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
28.09.2009 LVGT000010U Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
28.09.2009 LVGT000010V Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
30.09.2009 LVGA000009K2 Konkurējošā daudzcenu izsole
30.09.2009 LVGA000010W Konkurējošā daudzcenu izsole
30.09.2009 LVGA000010X Konkurējošā daudzcenu izsole

Oktobris, 2009

01.10.2009 LVGA000009K2 Fiksētās likmes izsole
01.10.2009 LVGA000010W Fiksētās likmes izsole
01.10.2009 LVGA000010X Fiksētās likmes izsole
01.10.2009 BTBBFLOT11BB Kupona izmaksa
02.10.2009 LVGT000009Y Dzēšana
02.10.2009 LVGT000009U1 Dzēšana
05.10.2009 LVGT000009K2 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.10.2009 LVGT000010W Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
05.10.2009 LVGT000010X Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.10.2009 LVGA000010Y Konkurējošā daudzcenu izsole
07.10.2009 LVGA000010Z Konkurējošā daudzcenu izsole
07.10.2009 LVGA000010A1 Konkurējošā daudzcenu izsole
08.10.2009 LVGA000010Y Fiksētās likmes izsole
08.10.2009 LVGA000010A1 Fiksētās likmes izsole
09.10.2009 DNBBFLOT10AB Kupona izmaksa
12.10.2009 LVGT000010Y Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
12.10.2009 LVGT000010A1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
15.10.2009 VNF1R Ārkārtas akcionāru sapulce
16.10.2009 LVGT000009Z Dzēšana
16.10.2009 LVGT000009X1 Dzēšana
16.10.2009 DPK1R Ārkārtas akcionāru sapulce
16.10.2009 BAL1R Ārkārtas akcionāru sapulce
19.-25.10.2009 KCM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
22.10.2009 DNBA 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
28.10.2009 LVGA000010B1 Konkurējošā daudzcenu izsole
28.10.2009 LVGA000010C1 Konkurējošā daudzcenu izsole
28.10.2009 LVGA000010D1 Konkurējošā daudzcenu izsole
29.10.2009 LVGA000010B1 Fiksētās likmes izsole
29.10.2009 LVGA000010C1 Fiksētās likmes izsole
29.10.2009 LVGA000010D1 Fiksētās likmes izsole
30.10.2009 LVGT000009E1 Dzēšana
30.10.2009 BTB Ārkārtas akcionāru sapulce

Novembris, 2009

02.11.2009 LVGT000010B1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
02.11.2009 LVGT000010C1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
02.11.2009 LVGT000010D1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
02.11.2009 BABBFLOT10AB Kupona izmaksa
03.11.2009 LVGB050011A Kupona izmaksa
04.11.2009 SAF1R 3 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
04.11.2009 LVGA000010E1 Konkurējošā daudzcenu izsole
04.11.2009 LVGA000010F1 Konkurējošā daudzcenu izsole
04.11.2009 LVGA000010G1 Konkurējošā daudzcenu izsole
05.11.2009 LVGA000010E1 Fiksētās likmes izsole
05.11.2009 LVGA000010F1 Fiksētās likmes izsole
05.11.2009 LVGA000010G1 Fiksētās likmes izsole
05.11.2009 LV0000800811 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
06.11.2009 LVGT000009H Dzēšana
06.11.2009 LVGT000009Z1 Dzēšana
08.11.2009 PRXBFLOT18AB Kupona izmaksa
09.11.2009 LVGT000010E1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.11.2009 LVGT000010F1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.11.2009 LVGT000010G1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
09.11.2009 GRD1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
11.11.2009 LVGA000010H1 Konkurējošā daudzcenu izsole
11.11.2009 LVGA000010I1 Konkurējošā daudzcenu izsole
11.11.2009 LVGA000010J1 Konkurējošā daudzcenu izsole
12.11.2009 LVGA000010H1 Fiksētās likmes izsole
12.11.2009 LVGA000010I1 Fiksētās likmes izsole
12.11.2009 LVGA000010J1 Fiksētās likmes izsole
12.11.2009 SAF1R Kārtējā akcionāru sapulce
13.11.2009 LVGT000009K Dzēšana
13.11.2009 LVGT000009H1 Dzēšana
13.11.2009 LVGT000009B2 Dzēšana
15.11.2009 PRTBFLOT10AB Kupona izmaksa
15.11.2009 TCBB135011AB Kupona izmaksa
16.11.2009 LVGT000010H1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
16.11.2009 LVGT000010I1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
16.11.2009 LVGT000010J1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
16.11.2009 LVGA000010K1 Konkurējošā daudzcenu izsole
16.11.2009 LVGA000010L1 Konkurējošā daudzcenu izsole
16.11.2009 LVGA000010M1 Konkurējošā daudzcenu izsole
16.11.2009 OLK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
16.-20.11.2009 ELG 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
17.11.2009 LVGA000010K1 Fiksētās likmes izsole
17.11.2009 LVGA000010L1 Fiksētās likmes izsole
17.11.2009 LVGA000010M1 Fiksētās likmes izsole
19.11.2009 VNF1R Ārkārtas akcionāru sapulce
20.11.2009 NKA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
20.11.2009 LVGT000009K1 Dzēšana
20.11.2009 LVGT000009D2 Dzēšana
20.11.2009 VNF1R Ārkārtas akcionāru sapulce
23.11.2009 LVGT000010K1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.11.2009 LVGT000010L1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.11.2009 LVGT000010M1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
23.11.2009 LME1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 BAL1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 RJR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 LJM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 LKB1R, LKB2R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 GZE1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 TMA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-27.11.2009 LSC1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
23.-29.11.2009 GRZ1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.11.2009 BRV1R Ārkārtas akcionāru sapulce
24.11.2009 BRV1R Kārtējā akcionāru sapulce
24.-30.11.2009 TRK 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.11.2009 RER1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
24.-30.11.2009 TKB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.11.2009 LOK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.11.2009 LAP1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
25.11.2009 LVGA000010N1 Konkurējošā daudzcenu izsole
25.11.2009 LVGA000010O1 Konkurējošā daudzcenu izsole
25.11.2009 LVGA000010P1 Konkurējošā daudzcenu izsole
25.-27.11.2009 VSS1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.11.2009 LVGA000010N1 Fiksētās likmes izsole
26.11.2009 LVGA000010O1 Fiksētās likmes izsole
26.11.2009 LVGA000010P1 Fiksētās likmes izsole
26.11.2009 SCM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-27.11.2009 FRM1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
26.-30.11.2009 RAR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
27.11.2009 LVGT000009M Dzēšana
27.11.2009 VNF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
29.11.2009 ELGB100010AB Kupona izmaksa
30.11.2009 LVGT000010N1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
30.11.2009 LVGT000010O1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
30.11.2009 LVGT000010P1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
30.11.2009 VEF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 RKB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 BRV1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 LTT1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 RRR1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 DPK1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 NLB1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 SMA1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 KA11R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 OLF1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.11.2009 ZOV1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

 

Decembris, 2009

01.12.2009 BTBBFLOT09AB Kupona izmaksa
01.12.2009 BTBBFLOT09AB Dzēšana
01.12.2009 TRKBFLOT12AB Kupona izmaksa
01.12.2009 VNF1R Dividendes x-datums
02.12.2009 LVGB035015A Kupona izmaksa
02.12.2009 LVGA000010Q1 Konkurējošā daudzcenu izsole
02.12.2009 LVGA000010R1 Konkurējošā daudzcenu izsole
02.12.2009 LVGA000010S1 Konkurējošā daudzcenu izsole
03.12.2009 LVGA000010Q1 Fiksētās likmes izsole
03.12.2009 LVGA000010R1 Fiksētās likmes izsole
03.12.2009 LVGA000010S1 Fiksētās likmes izsole
03.12.2009 VNF1R Dividendes aprēķina datums
04.12.2009 LVGT000009G2 Dzēšana
07.12.2009 LVGT000010Q1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.12.2009 LVGT000010R1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.12.2009 LVGT000010S1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
07.12.2009 LAP1R Ārkārtas akcionāru sapulce
09.12.2009 LVGA000010T1 Konkurējošā daudzcenu izsole
09.12.2009 LVGA000010U1 Konkurējošā daudzcenu izsole
09.12.2009 LVGA000010V1 Konkurējošā daudzcenu izsole
10.12.2009 LVGA000010T1 Fiksētās likmes izsole
10.12.2009 LVGA000010U1 Fiksētās likmes izsole
10.12.2009 LVGA000010V1 Fiksētās likmes izsole
10.12.2009 VNF1R Dividendes izmaksas datums
11.12.2009 LVGT000009H2 Dzēšana
14.12.2009 LVGT000010T1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
14.12.2009 LVGT000010U1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
14.12.2009 LVGT000010V1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
15.12.2009 PRTBFLOT11AB Kupona izmaksa
17.12.2009 SAF1R Dividendes x-datums
17.12.2009 LAP1R Dividendes x-datums
18.12.2009 PRX Ārkārtas akcionāru sapulce
18.12.2009 LVGT000009I2 Dzēšana
18.12.2009 LVGT000009J2 Dzēšana
21.12.2009 LVGT000010W1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.12.2009 LVGT000010X1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.12.2009 LVGT000010Y1 Iekļaušana parāda vērtspapīru sarakstā
21.12.2009 SAF1R Dividendes aprēķina datums
21.12.2009 LAP1R Dividendes aprēķina datums
23.12.2009 LVGT000009T Dzēšana
28.12.2009 SAF1R Dividendes izmaksas datums
28.12.2009 LAP1R Dividendes izmaksas datums
29.12.2009 GRZ1R 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats
30.12.2009 LVGT000009K2 Dzēšana
30.12.2009 NLB1R Pēdējā tirdzniecības diena


Informācijas avots: emitentu paziņojumi un prospekti