Nasdaq Tallinas, Rīgas un Viļņas fondu biržās tirdzniecības sesiju laiki un struktūras ir vienādas. Igaunijā un Lietuvā vērtspapīru tirdzniecība notiek eiro, Latvijā – nacionālajā valūtā.

Visās Baltijas valstīs vērtspapīru tirdzniecību biržās veic biržu biedri. To vidū ir gan vietējās bankas un brokeru sabiedrības, gan arī ārvalstu finanšu starpnieki.

Lai iegūtu biedra statusu Baltijas fondu biržās, firmai jābūt tiesībām veikt darījumus ar vērtspapīriem un tai jābūt savas valsts finanšu sektora uzraudzības institūcijas uzraudzībā. Biedrus, kuri strādās tirdzniecības sistēmās, apstiprina biržu valdes.

Potenciālajam biržas biedram atbilstoši organizētai uzņēmējdarbībai, risku pārvaldības kārtībai, drošām tehniskajām sistēmām, un visādā citādā veidā jāatbilst prasībām, lai varētu veikt darījumus biržā.

Vismaz diviem darbiniekiem jābūt tiesīgiem veikt darījumus INET (tirdzniecības sistēma kapitāla vērtspapīriem) un Genium INET (tirdzniecības sistēma parāda vērtspapīriem) sistēmās.