Lai veiktu darījumus visās trijās Baltijas biržās, brokeru sabiedrībai vai bankai jāiegūst biedra statuss visās biržās. Baltijas biržas šo procesu nākamajam biedram padarījušas iespējami vienkāršāku un ātrāku, ieviešot vienotu pieteikuma veidlapu, kopīgi izskatot pieteikumu un apstiprinot jauno biedru.

Nasdaq Baltijas un Ziemeļu biržas biedra pieteikuma anketa (angliski)

Likums paredz, ka topošajam biedram jāsaņem piekrišana no katras attiecīgās valsts finanšu uzraudzības institūcijas. Taču ES esošā prakse nosaka, ka finanšu institūcijai, kura jau strādā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, jāinformē tikai savas valsts finanšu uzraudzības institūcija. Ja topošais biedrs vēl nav aktīvs ES, tam jāiegūst apstiprinājums no Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas finanšu uzraudzības institūcijām.

Baltijas biedra statusa pretendentam jāiesniedz jebkurā no Baltijas biržām aizpildīta pieteikuma veidlapa un jāparaksta biedra līgums:
 

Biedra līgums biržai Nasdaq Riga
Biedra līgums biržai Nasdaq Tallinn
Biedra līgums biržai Nasdaq Vilnius

Aizpildītai pieteikuma veidlapai jāpievieno: 

Brokeriem, kuri ir tiesīgi veikt darījumus kādā no Ziemeļvalstu biržām, nav jākārto atsevišķs eksāmens, lai tirgotos Baltijas biržās.

Tā kā visās Nasdaq Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biržās tirdzniecība notiek vienotā tirdzniecības sistēmā, Nasdaq Ziemeļvalstu biedri tirdzniecību Baltijas biržās var uzsākt bez papildu tehniskajiem izdevumiem un instalēšanas, kā arī nav papildu maksas par Baltijas biržu tehniskās infrastruktūras izmantošanu.

Norēķinus par Baltijas biržās noslēgtajiem darījumiem veic Nasdaq CSD. Ārvalstu biedrs norēķinus var veikt vai nu ar savas norēķinus nodrošinošas struktūras palīdzību, noslēdzot attiecīgu līgumu ar Nasdaq CSD vai vienojoties par norēķinu veikšanu ar kādu no kontu turētājiem, kas ir Nasdaq CSD  dalībnieks.

Pretendenta pieteikums, ja iesniegta visa nepieciešamā informācija, tiek izskatīts 1-2 nedēļu laikā. Kad biržas valde apstiprinājusi pieteikumu un nepieciešamos pielikumus, tiek piešķirts biedra statuss, un jaunais biedrs var uzsākt tirdzniecību.